Khi cần thiết Mỹ-NATO sẽ đánh đòn phủ đầu hạt nhân đối với Trung Quốc

Bài tại giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Khi-can-thiet-MyNATO-se-danh-don-phu-dau-hat-nhan-doi-voi-Trung-Quoc/288613.gd

Chắc chắn đòn phủ đầu nếu có sẽ khơi mào chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Đánh đòn hạt nhân phủ đầu với TQ sẽ lôi kéo Nga, Ấn Độ và các cường quốc hạt nhân khác. Thế giới còn lại gì sau khi Thế Chiến III hạt nhân toàn cầu  ?

"Nếu có chiến tranh Trung-Mỹ sẽ có chiến tranh hạt nhân toàn cầu”

 

Đây là tựa đề của một bài viết đăng trên giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Neu-co-chien-tranh-TrungMy-se-co-chien-tranh-hat-nhan-toan-cau/260134.gd

Đó là kết quả nghiên cứu của các học giả Mỹ về tình trạng đối đầu và khả năng chiến tranh hạt nhân Trung Mỹ và lôi kéo tất cả các cường quốc hạt nhân như Nga , Ấn ...Đó là cuộc chiến hạt nhân chầm dứt sự sinh tồn của nhân loại. Cách duy nhất là dân chủ hóa TQ bằng cách Việt Nam khơi mào thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Dân chủ hóa Việt Nam từng bước, từng giai đoạn sẽ làm cho Việt Nam trở thành nhà nước theo chế độ đại nghị với tam quyền phân lập.

Cơ quan lập pháp cao nhất nước là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , do đảng cử dân bầu chọn ( 2 chọn 1) và cứ 150 ngàn dân có 1 ghế trong Nghị Viện Việt Nam . NGHỊ VIỆN VIỆT NAM cũng là TW Đảng , cơ quan quyền lực cao nhất trong đảng như chúng ta thấy hiện nay. Việt Nam cải cách dân chủ theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn thành công là điều kiện tiên quyết để lôi kéo TQ theo Việt Nam trên đường cải cách dân chủ từng giai đoạn.\

Một Tuần Sau Tuần Hành Ngày 08/12/2012

 

Hơn một chục cuộc tuần hành tại Hà Nội gần khu vực đại sứ quán TQ gần 2 năm trước đây - đó là chưa kể nhiều biểu tình tại nước ngoài - vẫn không làm cho TQ từ bỏ tham vọng Biển Đông . Trên thực tế theo thời gian TQ càng có quyết tâm vững chắc đeo đuổi tham vọng Biển Đông qua việc thành lập thành phố Tam Sa và thuyền đánh cá TQ ngày càng tràn ngập Biển Đông . Tuần hành chỉ chứng tỏ lòng yêu nước và với hơn 10 cuộc tuần hành yêu nước tại Hà Nội là đủ - không cần phải có thêm nữa.

Như thế chúng ta có thể kết luận rằng tuần hành không phải là cách thức loại bỏ tham vọng Biển Đông của TQ . Có nhiều người tin rằng dân chủ đa đảng giúp giải quyết vấn đề. Niềm tin đó chỉ là ảo tưởng không có thật vì người cộng sản nhận định đa đảng dẫn tới sụp đổ chế độ cộng sản như tại LX và còn làm tăng nguy cơ lệ thuộc vào Tàu. Lê Chiêu Thống vì bảo vệ ngai vàng mà đã làm tay sai theo Tàu. Chính sách của ĐCSVN là loại trừ mọi mầm mống dân chủ đa đảng và có đủ năng lực thực hiện thành công chính sách này.

Thay vào đó chúng ta ủng hộ dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn. Cách này vẫn giữ xã hội được ổn định mà dân chủ từng bước  tiến tới một hệ thống chính trị lưỡng đảng như Mỹ hiện nay. Nước Việt Nam là một nước theo chế độ đại nghị với tam quyền phân lập và hệ thống chính trị lưỡng đảng như Mỹ hiện nay.

Khi chúng ta thực hiện Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn , chính là chúng ta dùng Vũ Khí Dân Chủ   nhiệm màu để khiến cho giới lãnh đạo ĐCSTQ từ bỏ tham vọng Biển Đông và tập trung sức lực vào cải cách dân chủ nội bộ theo cùng con đường như chúng ta. Thế giới cũng tích cực giúp đỡ chúng ta vì chúng ta đang làm cho TQ cải cách dân chủ, loại trừ nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Việt Nam và TQ song hành trên đường cải cách dân chủ từng giai đoạn.

Có câu hỏi trên trang Dân Làm Báo:

Chuyển đổi chế độ thì những người hưởng lương hưu hiện nay có còn được bảo đảm? câu trả lời trên cùng trang báo: Vẫn Hưởng Như Cũ.

Đây là câu trả lời liều lĩnh và không có cơ sở.

 

Thơ Gởi BS. Huỳnh Tấn Mẫm, LS. Lê Hiếu Đằng...

 

Có không ít người kích động các vị - đã  tham gia biểu tình chống Mỹ cứu nước trước 1975 - hãy tích cực tuần hành chống TQ hiện nay như là hành động ăn năn các sai lầm trước đây. Quí vị nên coi chiến tranh trước 1975 như là một cuộc chiến tranh thống nhất đất nước - tội lỗi là do những người đã chia đôi đất nước. Hiện nay dân tộc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thống nhất nhưng còn phải hoàn thành mục tiêu kế tiếp : dân chủ hóa từng bước, từng giai đoạn để đưa đất nước Việt Nam bước sang một Thời Đại Dân Chủ Xã Hội Lưỡng Đảng . Quí vị không nên tổ chức các cuộc tuần hành chống TQ ngoài đường phố và thay vào đó ủng hộ, thảo luận và đề nghị giới lãnh đạo ĐCSVN xem xét việc hiện đại hóa và dân chủ hóa CNXH - đây chính là VŨ KHÍ DÂN CHỦ để dân chù hóa VIỆT NAM và loại bỏ tham vọng Biển Đông của TQ.

Để hoàn tất giai đoạn II chúng ta cần thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn - đây là con cờ domino đầu tiên trên bàn cờ DÂN CHỦ HÓA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Với bước đi của bàn cờ donimo, TQ phải từ bỏ tham vọng Biển Đông để tập trung giải quyết nhu cầu dân chủ trong chính nội bộ ĐCSTQ .

 

Biểu tình không mang lại sự loại trừ tham vọng Biển Đông của TQ. Có nhiều người chê trách và kích động  những người tham gia biểu tình tại Miền Nam trước 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng ... hãy đứng lên tổ chức tuần hành phản đối những hành vi ngang ngược của TQ ở Biển Đông .
Hơn 10 cuộc tuần hành ở Hà Nội trước đây và nhiều cuộc tuần hành của người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn không làm cho TQ từ bỏ tham vọng Biển Đông .Thế là đủ không cần phải có thêm  các cuộc tuần hành trong nước nữa vì có điều quan trong hơn mà 42 vị ký tên bà kiến nghị có thể làm: ĐÓ LÀ YÊU CẦU ĐCSVN THẢO LUẬN cải cách dân chủ từng bước, từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đó chính là Vũ Khí Dân Chủ giải quyết các yêu cầu dân chủ trong nước Việt Nam và loại trừ tham vọng Biển Đông của TQ .

 

Ngày Gần Tới có lời khuyên LS. Lê Hiếu Đằng, BS. Huỳnh Tấn Mẫm... từ bỏ mặc cảm tội lỗi vì đã tổ chức các cuộc tuần hành trước 1975. Tổ chức biểu tình trước 1975 không có gì sai vì phục vụ cho mục tiêu tốt lành THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, ước mong của mọi người Việt Nam . Tội lỗi là do những kẻ chia đôi dân tộc Việt Nam .

Hơn 10 cuộc tuần hành Hà Nội và hàng trăm cuộc biểu tình của người Việt ở nước ngoài đã không làm cho TQ từ bỏ tham vọng Biển Đông . Vì thế nên thay thế các cuộc tuần hành trong nước bằng kiến nghị yêu cầu ĐCSVN thảo luận một chương trình dân chủ hóa đất nước dựa theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đó chính là VŨ KHÍ DÂN CHỦ huyền diêu thần kỳ để loại bỏ tham vọng Biển Đông của TQ cũng như dân chủ hóa CNXH để đưa thế giới bước sang một THỜI ĐẠI DÂN CHỦ XÃ HỘI LƯỠNG ĐẢNG , đỉnh cao của nhân loại.