'Sự cùng quẫn của tờ báo Đảng'

Bài của blogger JB Nguyễn Hữu Vinh gởi tới BBC News  www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/04/130421_vn_nhandan_newspaper.shtml

Bạn cũng có thể xem tại jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com/2013/04/21/sucungquan_baonhandan/

Trích một đoạn "Văn bản của Hội Đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý vào bản Hiến pháp gửi tới Quốc hội được cho là đã làm 'rung chuyển' nhiều thành phần trong xã hội."

ĐỢI CHỜ không nhìn thấy ảnh hưởng của văn bản này trong chính sách hiện nay của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Trong quá khứ  vụ nhà nhờ Thái Hà chứng tỏ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không có tác động gì trên chính quyền hiện nay ở Việt Nam . Lần này Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đòi bỏ điều 4 hiến pháp - có ảnh hưởng sống còn đến Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ). Đảng đang cầm quyền chắc chắn không bao giờ thỏa mãn  đòi hỏi này và đang chuẩn bị để có thể có "những Thiên An Môn Việt Nam ". Tốt hơn hết Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nên có giải pháp dung hòa, đòi hỏi  Đảng đang cầm quyền ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn do Đợi Chờ đề nghị. Đó là cách duy nhất để tránh những Thiên An Môn  Việt Nam và cũng từng bước đáp ứng được yêu cầu dân chủ của nhân dân Việt Nam . Cách này đây cũng biến Việt Nam là mô hình và động lực  cải cách dân chủ tại TQ, giúp loại trừ tham vọng Biển Đông của TQ, và góp phần loại bỏ cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á và duy trì hòa bình thế giới. 

Người nghễnh ngãng mới tin chế độ Cs này tồn tại!

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/nguoi-nghenh-ngang-moi-tin-che-o-cs-nay.html#more

Có khá nhiều bài như thế trên DanLamBao và các trang blog khác. Chúng ta cần nhận thức rằng chế độ cộng sản kiểu độc tài như hiện nay chắc chắn không thể tồn tại độc tài mãi như hiện nay mà sẽ phải thay đổi theo hướng cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn do Đợi Chờ đề nghị. Hiện nay đã có người đề nghị đổi tên nước - cần coi điều này như là đoạn mở đầu cho việc thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ).

Một kỷ nguyên Dân Chủ Xã Hội sẽ bắt đầu trong lịch sử Việt Nam và điều này sẽ tác động sâu xa đến TQ đến mức TQ phải thay đổi đường lối tập trung cải cách dân chủ trong nước và từ bỏ tham vọng Biển Đông ...TQ cũng cần thay đổi cách cư xử để xứng đáng là một siêu cường thế giới mới.

GS Thuyết: “Nên đổi tên nước thành Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”

Bài đăng tại giaoduc.net.vn/Xa-hoi/GS-Thuyet-Nen-doi-ten-nuoc-thanh-Cong-hoa-Dan-chu-Viet-Nam/291004.gd

Điều này phù với đề nghị của Đợi Chờ đổi tên ĐCSVN thành ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) . Đây là điều cần thiết để bày tỏ quyết tâm đổi mới của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  . Những bước đi kế tiếp là thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và thảo luận cách "Dân Bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  "

Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  do dân bầu cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập và hoàn toàn có khả năng soạn thảo một hiến pháp mới tôn trọng các quyền căn bản của con người trong Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

                                          

                                                              ĐỢI CHỜ