Thật thà, dũng cảm và bất lực… như ông Nghị

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/that-tha-dung-cam-va-bat-luc-nhu-ong.html#more

Ông Nghị đây chỉ Ô. Phạm Quang  Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội.

Không ai đơn độc mà có thể thay đổi lề lối làm việc hiên nay dù ở Hà Nội hay cả nước. Cần phải có cách làm tranh thủ sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân.

Vì thế cần phải huy động toàn dân tham gia bầu cử BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  , cơ quan quyền lực cao nhất trong Đảng và cũng là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập. Các NGHỊ VIÊN do dân bầu và cũng là Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  chắc chắn sẽ làm việc tích cực hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chim bay cả đàn  mới có thể tạo ra sự thay đổi cần thiết thỏa mãn nhu cầu dân chủ của nhân dân và đưa dân tộc Việt Nam ta bước vào THỜI ĐẠI DÂN CHỦ XÃ HỘI LƯỠNG ĐẢNG .

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết

 

Đó là tựa đề của một bài viết trên blog DanLamBao Đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Chết nhận định "...đừng mất thì giờ và công sức cho những kiến nghị với Đảng, hay trăn trở tìm cách chấn chỉnh Đảng. Vô ích và vô duyên. Giải pháp cho đất nước chỉ có thể tìm thấy ngoài đảng cộng sản..."

Thật là sai lầm với nhận định trên, chỉ cần thực hiện

1) Đổi tên ĐCSVN thành ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM  để chứng tỏ quyết tâm đổi mới

2) Thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn như là con cờ domino đầu tiên trên bàn cờ Dân Chủ Hóa CNXH.

 

Tuyệt đối không có vấn để ĐCSVN đã chết mà chỉ thay đổi tên gọi Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam  , tất cả đều vẫn giữ nguyên như hiện nay.

Như Ngày Gần Tới đã trình bày trên trang blog Dân Chủ Hóa CNXH, chúng ta cần bảo vệ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam  ( tên mới của ĐCSVN ) để đảm bảo giữ nguyên các vấn đề căn bản liên hệ đến đảng viên như sổ hưu, tài sản...và chính mạng sống của mình. Thêm một vấn đề nữa là để tránh

Một nỗi nhục quá lớn của Dân tộc!

Lý do là sẽ có các Lê Chiêu Thống khi có nguy cơ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới ĐCSVN ) sụp đổ. Điều đó dẫn tới một cuộc nội chiến giữa những người phục tùng TQ và những người quyết tâm giữ vững độc lập dân tộc.

Bảo vệ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam  chính là bằng mọi cách duy trì điều 4 hiến pháp và chỉ canh tân cải cách dân chủ từng giai đoạn dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn 

 

Bàn Cờ Domino Dân Chủ Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội 

Trước đây trong thời kỳ chiến tranh lạnh, người Mỹ đã dùng từ domino để nói lên một nhận thức : khi một nước ngã theo cộng sản thì nước kế bên cũng ngã theo. Hay nói cách khác đó là phản ứng dây chuyền .

Hiện nay Đợi Chờ cũng dùng từ domino để ám chỉ 2 điều:

1) Khi Việt Nam cải cách dân chủ thì TQ và các nước CNXH khác cũng tiếp theo. Đó là phản ứng dây chuyền giữa các nước XHCN. Điều kiện để TQ bắt chước Việt Nam là Việt Nam cải cách dân chủ từng bước một và vẫn giữ xã hôi ổn định và phát triển. ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) cũng được dân tin yêu ngày càng gia tăng.

2) Thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn sẽ đưa đến tổ chức bầu cử Nghị Viện Việt Nam với các ứng viên do Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam  đề cử và dân bầu có chọn lựa. Đây là việc làm đầu tiên và sẽ được tiếp theo bởi những cải cách  khác để hoàn chỉnh mọi mặt của xã hội Việt Nam . Rõ ràng đây là những bước tiếp nối để đi đến điểm cuối cùng : một hệ thống chính trị dân chủ lưỡng đảng có tiền thân là ĐCSVN hay nói cách khác đưa dân tộc ta bước sang một thời đại mới: Thời Đại Dân Chủ Xã Hội Lưỡng Đảng . Phản ứng dây chuyền trong nước để làm tốt xã hội Việt Nam .

Ngày Gần Tới Blog  https://danchuhoaCNXH.webnode.com/

Đợi Chờ Blog  https://việt nam.360plus.yahoo.com/