“Quân đội ta trung với Ðảng, …” hay “trung với Nước”?

Bài tại AnhBaSam anhbasam.wordpress.com/2013/03/07/1672-quan-doi-ta-trung-voi-dang-hay-trung-voi-nuoc/#more-95803

Hiện nay Việt Nam chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất. Có gì khác biệt giữa "trung với Đảng" với "trung với nước"?

Rắn dại xuất hiện đầu năm Tỵ

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ran-dai-xuat-hien-au-nam-ty.html#more

Tiểu sử TS. Nguyễn Thanh Tú như thế nào Đợi Chờ không biết nhưng riêng nhận định không bỏ điều 4 hiến pháp là đúng đắn. Bỏ điều 4 hiến pháp bây giờ sẽ làm cho hầu như toàn đảng - 3 triệu người và gia đình - cảm thấy quyền sống của mình bị đe dọa và sẵn sàng ngã vào TQ hơn nữa - một tình trạng giống như 30/4/1975 hàng trăm ngàn người di tản ra nước ngoài vì sợ cộng sản trả thù. Quyền sinh tồn là quyền thiêng liêng không ai có thể từ bỏ được. Vấn đề là TS Nguyễn Thanh Tú không đưa ra được một giải pháp nào đáp ứng được nhu cầu dân chủ chính đáng của nhân dân.

Giải pháp Đợi Chờ đưa ra chỉ tạm thời duy trì điều 4 hiến pháp để chuẩn bị cho một chế độ dân chủ chính trị lưỡng đảng như Mỹ.

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao”!!!

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/ang-ta-vi-ai-nhu-bien-rong-nhu-nui-cao.html#more

Nói chung Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) như một con tàu khổng lồ nhưng bánh lái có vấn đề. Chỉ cần sửa thay bánh lái mới là đi đúng hướng và sửa bằng cách thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Đảng ta là đảng cầm quyền và có cơ hội sửa chữa các sai lầm trong quá khứ.

Đứng chung một thuyền có là ảo tưởng?

Đó là tựa đề của một bài viết trên DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2012/12/ung-chung-mot-thuyen-co-la-ao-tuong.html#more

Trích một đoạn "Toàn dân đã đồng lòng, khi nào chúng ta sẽ cùng xuống đứng chung một thuyền dơ cao tay đập tan chế độ cộng sản tại VN?"

Đây chỉ là ảo tưởng không bao giờ thực hiện vì Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) có đủ khả năng nhân lực và quyết tâm để loại trừ mọi mầm mống chính trị đối kháng như chỉ thị của TT Nguyễn Tấn Dũng loại trừ mọi mầm mống đa đảng. Vì thế lời kêu gọi này chỉ là "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn" (Bình Ngô Đại Cáo). Dĩ nhiên nhân dân Việt Nam đã có kinh nghiệm từng trải thực tế cuộc sống , không bao giờ lại lắng nghe những lời có hại này. Mặt khác lời kêu gọi này thực chất có tác dụng đẩy những người cộng sản ngã vào TQ thêm nữa.

Đứng chung một thuyền có là ảo tưởng? bị phản tác dụng vì các lý do nêu trên.

Đợi Chờ đề nghị một giải pháo thay thế: kêu gọi toàn dân thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Giai đoạn đầu là xây dựng một nhà nước dân chủ theo chế độ đại nghị - với một đảng duy nhất Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) -, từng bước cải tạo và nâng cao ý thức người dân trước khi chuyển hẳn sang dân chủ lưỡng đảng.

Lộ trình của dân tộc Việt Nam là Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đó là tất yếu không thể khác và bất kỳ ai không đi chung đường sẽ bị nhân dân bỏ rơi và chìm vào quên lãng.