Chúc mừng năm mới 2013 thôn DanLamBao

Đợi Chờ chúc mừng năm mới thôn DanLamBao : mọi sự sẽ thay đổi để cùng chung nhịp bước của dân tộc trong sự nghiệp Dân Chủ Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội

Biểu tình chống TQ ‘gây bất ổn’

Tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/bieu-tinh-chong-tq-gay-bat-on.html#more

Trích một đoạn "Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có “di sản qu‎ý báu hàng đầu” là sự tương đồng ý thức hệ”.

 
Ông nói tiếp: “Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo.”
 
“Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”
 Tuy nhiên có 2 điều cần phải làm:
1) Thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn để đưa CNXH từ giai đoạn độc tài chuyên chính hiện nay tiên lên giai đoạn dân chủ xã hội - người dân thực sự làm chủ qua lá phiếu của mình tất cả các mặt của xã hội.
2) Đổi tên ĐCSVN thành Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) để chứng tỏ quyết tâm đổi mới.

Khi có quyết tâm đổi mới các vấn đề trong nước sẽ được sửa đổi dần và TQ cũng phải từ bỏ tham vọng Biển Đông để tập trung giải quyết các vấn đề dân chủ trong nội bộ...

 

Đôi điều hỏi ông Phan Trung Lý

Bài này ở danlambaovn.blogspot.com/2012/12/oi-ieu-hoi-ong-phan-trung-ly.html#more

Trích một đoạn: "Điều 4 Hiến pháp vẫn quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất được “lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Để khẳng định ý chí không thể lay chuyển ấy, các Tổng Bí thư và các quan chức về Tuyên giáo luôn tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thì nói rất thực lòng “Bỏ Điều 4 là (đảng) tự sát”! Trong thực tế những người phản đối Điều 4 (mà TS luật Cù Huy Hà Vũ là một tiêu biểu) quả nhiên đều bị trừng phạt nặng nề. Tất cả những điều ấy cho thấy ở nước ta việc phản đối Điều 4 là việc cấm kỵ.Thế nhưng, thật sung sướng đến lạ tai, tại cuộc họp báo triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chiều 29/12, ông Phan Trung Lý khẳng định: “nhân dân có thể cho ý kiến đối với Điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả”!

Nên thay đổi điều ông Phan Trung Lý khẳng định thành " nhân dân có thể bàn luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và góp ý bất kỳ vấn đề gì". Một điều quan trọng nhất là phải đem thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn do Đợi Chờ đề nghị.

Đợi Chờ cũng đề nghị Bộ Chính Trị Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) đem ra thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn trong kỳ họp hội nghị TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) sắp tới.