‘Bất mãn chưa từng thấy’?

Đây là bài viết từ BBC News www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130424_nyt_dissent_vn.shtml và được đăng lại trên DanLamBao www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/04/130424_nyt_dissent_vn.shtml.

Một đoạn trong bài "Theo Fuller thì Đảng Cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là những người bảo thủ muốn vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo và một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản." ( Fuller nhà báo tờ New York Times")

Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn sẽ đáp ứng được cà 2 bên vì lộ trình này vừa có tính duy trì ( giữ điều 4 hiến pháp) vừa có tính cách duy tân (DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   ). Như thế chắc chắn sẽ được cả 2 phía trong Đảng ủng hộ. Một vài lợi điểm của lộ trình này

1) cải cách dân chủ từng giai đoạn trong khi vẫn giữ xã hội ổn định và phát triển.

2) Là mô hình cải cách dân chủ và thúc đẩy TQ cùng cải cách.

3) Loại trừ tham vọng Biển Đông của TQ và làm cho TQ tập trung giải quyết nhu cầu dân chủ trong nước.

3) Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh trong vùng và thế giới.

Đợi Chờ cảm thấy phấn khời khi đọc bài báo này.

                                               

                                                               ĐỢI CHỜ