30-4-1975 là ngày gì?

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/30-4-1975-la-ngay-gi.html#more

Đoạn mở đầu

Lê Phi (Danlambao) - Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi vẫn là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Ngày này đã có những tên gọi khác nhau “Ngày Giải Phóng Miền Nam”, “Ngày Thống Nhất”, “Ngày Hòa Bình”, “Ngày Quốc Hận” hay “Ngày Mất Nước”. Thử xét xem tên gọi nào chính xác nhất cho ngày này.
 
Theo Đợi Chờ ngày 30/4/1975 phải gọi là ngày thống nhất nhưng vẫn chưa có hòa bình thực sự. Hiện nay cả nước đang đấu tranh để có một nền dân chủ - hòa bình thực sự. ĐỢI CHỜ cũng đã đề ra Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH . Theo Đợi Chờ đó là con đường duy nhất mà chúng ta nên đấu tranh và hiên nay Đợi Chờ đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm . Mời xem bài "Bất mãn đến cùng cực" cũng ở trên trang blog này.
                                     
                                                    Đợi Chờ