7 Câu hỏi dành cho ông Huỳnh Phong Tranh?

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/05/7-cau-hoi-danh-cho-ong-huynh-phong-tranh.html#more

"Cần phải cưỡng chế các nhóm công dân tham gia biểu tình có màu sắc chính trị"

Nhiều người phản đối là lên án ông về điều này. Điều này không phải chủ trương của cá nhân ông là là lập trường chung của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Sự không có dân chủ đã thúc đẩy các công dân lên tiếng đòi hỏi quyền chính đáng của một người dân trong thời đại dân chủ chủ này.  Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về những người biểu tình và nhà cầm quyền Việt Nam cũng phải nghĩ đến cải cách dân chủ từng giai đoạn theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Chỉ khi nào nhà nước cải cách trách nhiệm sẽ đặt   trên vai những người biểu tình: phá hoại tiến trình cải cách dân chủ mà nhân dân mong muốn và toàn thế giới ủng hộ.

Đợi Chờ đã nhiều lần yêu cầu Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) tiến hành thảo luận cải cách và thay đổi cách bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  từ Đảng bầu sang Dân Bầu. Việc làm này sẽ đặt các công dân dân quá khích vào vị trí vụng về.

                                  

                                                   ĐỢI CHỜ