Bài Viết Tựa Đề "Giãy Chết" trên DanLamBao

 

Bài viết này ám chỉ ĐCSVN đang giẫy chết  danlambaovn.blogspot.com/2012/12/giay-chet.html#more

Cần phải có thái độ phê phán có tính chất xây dựng hơn là đả phá. ĐCSVN qua các giai đoạn phát triển cũng có nhiều vấn đề nhưng chúng ta nên đề ra cách thức để ngăn ngừa điều xấu và làm cho điều tốt ngày càng nẩy nở hơn. Cốt lõi nguồn gốc tạo ra những gì không tốt đẹp chính là chế độ cộng sản đang cầm quyền không có dân chủ.

Phê phán , nguyền rủa không đúng cách, không đúng lúc  không thể làm cho xã hội tốt hơn  và thật ra làm cho xã hội trở nên tồi tàn hơn. Cách duy nhất làm cho xã hội này trở nên tốt đẹp hơn chính là dân chủ hóa theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và hiện nay rất đang cần được thảo luận, bàn luận nghiêm chỉnh ở khắp nước.

Chúng ta sẽ xây dựng nước Việt Nam dân chủ từng giai đoạn, theo chế độ đại nghị với tam quyền phân lập. Chúng ta rất cần bàn tay đóng góp thiết thực vào công cuộc làm mới đất nước Việt Nam .

 

Bài viết tựa đề " Quá bất công cho đại tá Trần Đăng Thanh vì đã rao giảng chủ trương đúng của đảng"  danlambaovn.blogspot.com/2012/12/qua-bat-cong-cho-ai-ta-tran-ang-thanh.html#more

Bài viết đã quy tội Ông Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm tối hậu và rốt ráo cho những hệ lụy như ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam phải hứng lấy. Cho dù ban đầu người thanh niên Nguyễn Tất Thành là một thanh niên yêu nước cháy bỏng đã lăn lộn, dấn thân nhập cuộc từ rất sớm, xứng đáng cho nhiều thanh niên ngưỡng mộ và noi theo lúc tuổi trẻ... Rất đúng nhưng nếu không có Ô. Hồ thì vẫn có những kẻ khác dẫn đưa Việt Nam đi theo con đường đấu tranh dùng bạo lực theo cộng sản và khí đó đất nước còn tệ hại hơn nữa - có thể so sánh với Bắc Triều Tiên hiện nay. Bên cạnh Ô. Hồ có rất nhiều kẻ cực đoan sẵn sàng hạ bệ Ô. Hồ với sự giúp sức của ngoại bang TQ nếu Ô. Hồ không đi theo đường lối cứng rắn như TQ.

Đợi Chờ có lời khuyên trái ngước với lời khuyên của tác giả là cứ nên tiếp tục ở trong đảng và ủng hộ cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đó là lời khuyên hết sức đúng đắn nếu thực sự muốn đóng góp vào sự đổi mới của dân tộc Việt Nam .

Bàn Thêm về Bài Viết "Giãy Chết" trên DanLamBao

Bài viết này ám chỉ ĐCSVN đang giãy chết.  Việt Nam đang ở bên bờ vực tất cả các loại từ kinh tế, quân sự đến chính trị nội bộ ĐCSVN . Cho dù ĐCSVN đang giãy chết thì bản năng sinh tồn cũng sẽ làm đủ mọi cách vướt qua tình trạng này. Không khó chỉ cần thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn , xác định Việt Nam theo chế độ đại nghị với tam quyền phân lập . ĐCSVN là đảng duy nhất trong hệ thống chính trị độc tài hiện nay cũng sẽ dần dần phân hóa thành 2 đảng trong hệ thống chính trị dân chủ lưỡng đảng như Mỹ hiện nay và hệ thống này sẽ trường tồn mãi mãi trong lịch sử Việt Nam và thế giới, hay nói khác đi ĐCSVN sẽ trường tồn nếu cải cách dân chủ theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Tình hình Trung Mỹ và thế giới ngày càng căng thẳng hơn đòi hỏi Việt Nam phải thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn như là con cờ domino đầu tiên trên bàn cờ dân chủ hóa chủ nghĩa xã hội - bàn cờ domino loại bỏ nguy cơ thế chiến III hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Mười bốn ủy viên Bộ Chính Trị ĐCSVN cần quan tâm, suy nghĩ chín chắn và đem ra thảo luận công khai Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn nếu muốn để lại dấu ấn trong lịch sử  Việt Nam và thế giới.