Chọn đường

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/05/chon-uong.html#more

Trích một đoạn Lê Thăng Long (Danlambao) - Tôi ra tù đã gần 1 năm. Vụ án chúng tôi đã tròn 4 năm.

 
Gần đây, từ cuối năm 2012, trong những lần làm việc với các sĩ quan an ninh, họ thường nói với tôi rằng: "Đảng và nhà nước cũng đã phần nào nhận ra sai lầm… và cũng đang cố gắng thay đổi. Các anh cũng không nên làm quá sẽ gây khó xử." Những thành viên khác của phong trào Con đường Việt Nam khi bị nói chuyện với an ninh cũng nghe họ thừa nhận những gì anh Thức cảnh báo đã được thực tế chứng minh. Họ còn nói rằng vụ án của anh Thức sẽ phải xét lại, tuy nhiên không thể là ngày một ngày hai. Những hành xử của các cơ quan an ninh và những bản án chính trị của chính quyền mới đây khiến người ta thật khó tin vào những thiện ý như vậy. Nhưng một điều có thể thấy rõ là vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, NguyễnTiến Trung, Lê Thăng Long đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ của những người cầm nắm quyền lực. Trong những buổi làm việc với an ninh, vào những lúc mà họ gọi là tâm tình ngoài nhiệm vụ, họ thường tỏ thái độ khâm phục tầm nhìn của anh Thức, anh Định và giãi bày rằng chẳng qua họ phải làm vì nhiệm vụ.
Hãy từ bỏ lập trường cực đoạn - loại bỏ điều 4 hiến pháp và thay vào đó ủng hộ Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và Dân Bầu có chọn lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  .
Đó thực sự là hòa hợp dân tộc và mong muốn dân chủ đến với Việt Nam .
 
                                 
                                                 ĐỢI CHỜ