Một Lập Luận Sai Lầm!

Đó là nhận định của Đợi Chờ về bài viết danlambaovn.blogspot.com/2013/02/hay-noi-khong-voi-nguoi-cong-san-chinh.html#more

Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) có vấn đề và ai cũng biết vấn đế đó là vấn đề gì? Đó là vấn đề không tôn trọng quyền làm chủ đất nước của nhân dân Việt Nam . Sau gần 70 năm Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại Ba Đình ngày 2/9/1945 xác định tôn trọng các quyền căn bản của con người như quy định bởi Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, nhân dân Việt Nam vẫn chưa làm chủ đất nước thông qua các cuộc bầu cử có chọn lựa cơ quan có quyền lực cao nhất nước - Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  - và Quốc Hội Việt Nam chỉ là cơ quan bù nhìn của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Một vài cá nhân đã có phản ứng tiêu cực bằng cách ly khai ra khỏi Đảng để phản đối Đảng không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Cách tốt nhất vẫn tiếp tục là đảng viên và đấu tranh để Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  thảo luận trong nội bộ Đảng và sau đó toàn dân Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn.

Sau khi nhân dân Việt Nam chúng ta bầu cử có chọn lựa NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , chúng ta sẽ soạn thảo hiến pháp mới và tiếp tục xây dựng CNXH bằng công cụ dân chủ cho đến khi đạt được một hệ thống chính trị dân chủ xã hội lưỡng đảng như Mỹ và mọi người đều được được hưởng các cơ hội giáo dục

tốt đẹp ( không ít người đau lòng khi nhìn thấy cảnh các trẻ em miền núi vẫn phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như các bức hình đăng trên báo ở Việt Nam ). Chúng ta sẽ xây dựng CNXH như thế nào để mọi người cảm thấy "thân thương"  và không còn cảm nghĩ "chán ghét, kinh sợ " khi nhắc đến các từ "cộng sản, CNXH..." bằng cái công cụ dân chủ.

 

Chúng ta là đối lập chính trị - Tại sao không?

Đó là tựa đề của một bài viết trên DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2012/12/chung-ta-la-oi-lap-chinh-tri-tai-sao.html#.UN74VNHQTgg

Đợi Chờ đã giải thích rõ tại sao chúng ta nên từ bỏ đối lập chính trị (hay dân chủ đa đảng):

1) Không đi tới đâu, chỉ là khuấy rối.

    Đợi Chờ đã nhận xét khi có hơn 10 cuộc tuần hành ở Hà Nội: những người yêu nước Việt Nam đã có ảnh hưởng rất tốt đến thái độ và hành động của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) vì đã làm cho giới cầm quyền có đầy đủ sức mạnh phản đối hành vi xâm lấn của TQ ở Biển Đông . Trước đây chỉ dùng từ "tầu lạ" để mô tả những hành vi  "làm chìm tàu" đối với như dân ta. Nhưng không được đi quá vì lý do đó cũng có thể là mầm mống chính trị dân chủ đa đảng có tác dụng làm sụp đổ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Chính sách của Đảng hiện nay là diệt trừ mọi mầm mống dân chủ đa đảng và có đủ khả năng để thực hiện điều này.

2) Cần thay thế ước muốn dân chủ đa đảng bằng cách ủng hộ cải các dân chủ từng bước theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn, đó là con đường duy nhất mà dân tộc ta phải đi. Hiện nay có 2 thái cực ở Việt Nam : một là giữ nguyên tính chất độc tài chuyên chính hiện nay của Đảng đang cầm quyền và ngày càng lệ thuộc hơn vào TQ, đó là do các nhà dân chủ đa đảng đang làm cho đảng viên cảm thấy nguy cơ quyền sinh tồn và quyền sống bị đe dọa . Hai là người Việt Nam trong Đảng rất yêu nước sẵn sàng đứng lên chống lại nếu có nguy cơ nô lệ. Rất có nguy cơ nội chiến nếu không có một giải pháp loại trừ: đó chính là thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn mà bước đầu tiên chính là thảo luận và tổ chức bầu cử Nghị Viện Việt Nam , đó là cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập và cũng là tổ chức đảng ở cấp cao nhất hay còn gọi là TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Từ đây chúng ta bắt đầu cải cách tất cả các mặt của xã hội để đi đến Nhà Nước Dân Chủ Xã Hội với lưỡng đảng có tiền thân là Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

 

Một thảo luận bài viết "Từ Đảng Cộng sản ban đầu đến Đảng Cộng sản hiện nay"

Tại trang web danlambaovn.blogspot.com/2012/12/mot-thao-luan-bai-viet-tu-ang-cong-san.html#more

Trích một đoạn "Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN, họ nhắm mắt trước thời kỳ huy hoàng của Đảng CS Đông Dương, Đảng Lao động VN (cũng là Đảng cộng sản). Họ không thấy được sự hy sinh dũng cảm và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc. ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng."

Nên thay thế bằng "Có những phần tử chống cộng cực đoan phủ định toàn bộ Đảng CSVN. Đó là phủ nhận thực tế Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) đang cầm quyền và đang có những nỗ lực để canh tân và dân chủ hóa Đảng"

Bảo vệ Đảng, chống diễn biến: ông nói gà, bà nói vịt

Tại trang web danlambaovn.blogspot.com/2012/12/bao-ve-ang-chong-dien-bien-ong-noi-ga.html#more

Chúng ta Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) không thể chống tự diễn biến bằng các hội nghị hay hô hào chóng tự diễn biến.

Chúng ta chống tự diễn biến bằng cách thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn , bằng cách này chúng ta hướng tất cả mọi người về Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH .