Dân Chủ Cho Ai?

Bài viết này để trả lời bài viết tựa đề Dân CHủ Cho Ai? tại danluan.org/tin-tuc/20090620/dan-chu-cho-ai

Một số người đang hưởng lợi từ chế độ độc tài hiện nay ở VIỆT NAM và điều họ cần là Cái họ cần là yên ổn để làm ăn!

Nhận thức dân chủ đa đảng đưa dến mất ổn định xã hội chắc là không sai lắm nhưng có một cách cải cách dân chủ mà vẫn giữ xã hội ổn định và phát triển . Đó là LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN : một tiến trình bắt đầu bằng cải cách dân chủ trong đảng và đảng dần dần phân hóa thành 2 đảng để tạo thành cơ chế dân chủ lưỡng đảng. Xin mời xem thêm ở danchuhoacnxh.webnode.com/