Dân chủ Sẽ Cứu Biển Đông

Bài tại vietbao.com/D_1-2_2-66_4-207727_15-2/

Cần phân biệt loại Dân Chủ nào. Nếu Dân chủ đa đảng thì sẽ dẫn tới loạn hơn và làm cho Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) lệ thuộc nhiều hơn vào TQ.  Dân chủ đa đảng cũng vô vọng vì ảnh hưởng tới quyền sống, quyền sinh tồn của hàng triệu đảng viên Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) - Đảng đang cầm quyền và nắm trong tay một lực lượng an ninh khổng lồ đủ sức trấn áp bất kỳ đối kháng nào.

Chỉ có một loại dân chủ duy nhất cứu được Biển Đông là dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Điều cần đầu tiên là thảo luận lộ trình này trong Đảng cũng như toàn dân, sau đó là cải cách Dân bầu Có Chọn Lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Điểm cuối cùng là một hệ thống chính trị lưỡng đảng giống Mỹ hiện nay.

                                           

                                                        ĐỢI CHỜ