Về vấn đề sửa đổi Hiến pháp

Bài viết tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/ve-van-e-sua-oi-hien-phap.html#more

Bài viết hay. Trình bày các lý do không mong gì sửa hiến pháp và vì thế NGƯNG NGAY HIÊN PHÁP MỚI và THẢO LUẬN DÂN ĐI BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM .

Đảng lại bày trò đại bịp về sửa luật đất đai

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/ang-lai-bay-tro-ai-bip-ve-sua-luat-at-ai.html#.UUXHrpHQRag

Chắc chắn luật đất đai mới sẽ được NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất do đảng cử dân bầu và cũng là BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) soạn thảo . Vì thế cần phải thảo luận dân bầu NGHỊ VIỆN VIỆT NAM theo đề nghị của Đợi Chờ .

Trong khi chờ đợi, các dự án có liên quan đến tranh chấp đất đai cần phải dừng lại và hoàn trả đất theo đúng yêu cầu của dân. Các dư án đó chỉ được tiếp tục sau khi giải quyết ổn thỏa với dân.  

 

Trí Thức, HĐGMVN Bị Tố Đảo Chánh Mềm; Báo Quân Đội Nhân Dân Quy Chụp, Hăm Dọa...

Bài tại vietbao.com/D_1-2_2-70_4-204905_15-2/

Một đoạn "Với quy chụp tội danh “đảo chánh mềm,” có phải CSVN muốn đưa quân đội và công an vây bắt hàng ngàn người ký tên  vào các bản góp ý đòi dân chủ đả đảng, trong đó có những cựu quan chức cấp cao như nguyên Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc trong nhóm 72 trí thức và cựu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh... và bây giờ là Hội Đồng Giám Mục VN."

Thảm kịch Thiên AN Môn xảy ra vì không tìm được giải pháp mà 2 bên chấp nhận được. Cải cách dân chủ như sinh viên TQ mong muốn sẽ đưa đến sụp đổ ĐCSTQ và TQ vỡ tan thành từng mảnh và bước vào thời kỳ Đông Châu Liệt Quốc. Với Việt Nam đa đảng cũng dẫn đến sụp đổ ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ). Ngày 30-4-1975 hàng trăm ngàn người đã di tản ra nước ngoài vì lý do sinh tồn thì ngày nay   cũng vì quyền sinh tồn của đảng viên, Đảng cũng sẽ ngã hẳn vào TQ và đưa nước Việt Nam thành nô lệ kiểu mới của TQ.

Vì thế tuyệt đối không chấp nhận đa đảng ở Việt Nam và giải quyết nhu cầu dân chủ chính đáng của nhân dân bằng cải cách dân chủ từng giai đoạn theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN .

Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thu-cua-hoi-ong-giam-muc-viet-nam-gui.html#more

Nội dung thư ủng hộ đa đảng và Đợi Chờ đã có nhận xét về vấn đề đa đảng: trong tình hình hiện nay ở Việt Nam , Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  không thể chấp nhận đa đảng vì cho phép đa đảng ngay lập tức Đảng, quân đội, công an và nhân dân sẽ đứng lên chống lại, như thế đa đảng làm cho xã hội mất ổn định trong khi TQ đang muốn chiếm hết toàn bộ Biển Đông và muốn xây dựng nhà nước nô lệ kiểu mới cho TQ. Đa đảng chính là đại họa mất nước nên tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên thay vào đa đảng, quí vị nên ủng hộ cải cách dân chủ từng giai đoạn theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Làm điều này quí vị giúp tránh được    "NƯỚNG DÂN ĐEN TRÊN NGỌN LỬA HUNG TÀN" . Mô hình cải cách dân chủ từng giai đoạn thành công ở Việt Nam sẽ thúc đẩy cải cách dân chủ tại TQ cũng theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . TQ cũng phải từ bỏ các tham vọng không chính đáng ở Biển Đông , giúp vùng Đông Nam Á tránh được chiến tranh  và thế giới tránh được chiến tranh III hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   cũng cần đẩy mạnh thảo luận LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN và tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM theo cách thức 150 ngàn dân / 2 ứng viên do Đảng đền cử / 1 nghị viên. Như thế NGHỊ VIỆN VIỆT NAM cũng chính là BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  , cơ quan quyền lực cao nhất trong Đảng.

NGHỊ VIỆN VIỆT NAM có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới thực hiện các quyền căn bản của con người như Bác Hồ đã tuyên đọc trong Tuyên Ngôn Độc Lập ngày 2/9/1945 tại Ba Đình và phù hợp với Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Phong trào Dân Chủ và con đường nào cho Việt Nam (Phần 2)

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/phong-trao-dan-chu-va-con-uong-nao-cho.html#more

Một bài viết cổ võ bạo lực cách mạng ở Việt Nam và rất đáng chê trách. Mùa xuân Á Rập hiện nay đang làm cho các nước Á Rập bất ổn và nếu bất ổn đó xảy ra ở Việt Nam thì sẽ dẫn tới mất nước. Tại sao lại không chọn giải pháp ôn hòa và chắc chắn ngày càng tốt hơn do Đợi Chờ đề nghị: thảo luận LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN .

ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 PHÁ HỦY NỀN TẢNG CỦA CHÍNH BẢN HIẾN PHÁP

Bài tại Ba Sàm anhbasam.wordpress.com/2013/01/27/1575-dieu-4-hien-phap-1992-pha-huy-nen-tang-cua-chinh-ban-hien-phap/#more-91110

Bản hiến pháp hiện nay có đầy những mâu thuẫn vì lý do không thể có chế độ độc tài toàn quyền mà vẫn tôn trọng các quyền căn bản của con người như tự do ngôn luận, tôn giáo ...

Mặt khác chúng ta không thể xóa bỏ chế độc tài hiên nay và nhảy một bước sang một chế độ dân chủ chính trị khá hoàn hảo như Mỹ ngay lập tức. Điều đó sẽ hủy hoại tất cả và đưa nước ta vào một tình trạng bất ổn như chúng ta đang thấy trong các nước có Cách Mạng Hoa Lài và cuối cùng là nô lệ TQ không khác gì các nước Đông Âu, chư hầu của Liên Xô trước đây .  Trong xã hội hiện nay vẫn còn có những con người tốt và tổ chức tốt: quân đội đang giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, công an đang tích cực giữ an ninh xã hội và loại trừ các tội ác, nhà văn, nhà giáo , trí thức đang lên tiếng nguy cơ ngoại xâm biển đảo... Vì thế chúng ta phải áp dụng sách lược duy trì và cải cách dần. Mỗi bước cải cách chắc chắn mang những điều tốt đẹp đến xã hội và tiến gần một bước đến một hệ thống chính trị dân chủ xã hội lưỡng đảng trong một khoảng thời gian không dài lắm. Đó chính là lý do Đợi Chờ đã giới thiệu đến quí vị một Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Sau khi chúng ta tổ chức bầu cử có chọn lựa NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - cơ quan lập pháp cao nhất nước trong tam quyền phân lập và cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) có quyền lực cao nhất trong Đảng - chúng ta sẽ xây dựng hiến pháp mới thực hiện đầy đủ và trọn vẹn Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Dân tộc Việt Nam trường tồn là nhờ vào đảng cộng sản!?

Bài viết tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/dan-toc-viet-nam-truong-ton-la-nho-vao.html#more

Trích một đoạn ""Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn". Đây là phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN."

Lập luận này đã có từ lâu nhưng thực tế đảng viên ngày càng trở nên không còn được dân tin yêu. Tại sao? Câu trả lời là đường lối độc tài của đảng ngày càng mất lòng dân và tính chất toàn quyền làm đảng ngày càng xa rời nhân dân. Để cứu vãn Đảng phải bước tới giai đoạn mới: giai đoạn xây dựng CNXH dựa trên nguyên tắc dân chủ.

Đảng không thể tránh né cải cách dân chủ từng giai đoạn và đó là cách làm cho Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) trường tồn dưới dạng 2 đảng kế thừa trong hệ thống dân chủ chính trị lưỡng đảng và dân tộc Việt Nam cũng trường tồn theo. Nên nhớ TQ đang muốn nô lệ dân ta và chiếm đoạt tài nguyên biển đảo cũng như đất liền của ta. Nguy cơ rất cao và vũ khí duy nhất hữu hiệu chúng ta đang có để loại trừ nguy cơ nô lệ chính là VŨ KHÍ DÂN CHỦ để giải quyết nhu cầu dân chủ của dân tộc Việt Nam phù hợp với thời đại ngày nay cũng như loại bỏ tham vọng Biển Đông và nô lệ dân tộc ta.