Có đến 44 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo hiến pháp 2013: Lại trò đại lừa bịp của đảng cộng sản Việt Nam

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/co-en-20-trieu-y-kien-ong-gop-cho-du.html#more

Vẫn không có điều gì thay đổi. Tất cả chỉ là những thủ đoạn để che đậy , biện minh cho chế độ cai trị độc tài độc đảng lâu dài và không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Hãy tích cực ủng hộ Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và đề nghị dân bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  .

Đi tìm người cộng sản chân chính

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/i-tim-nguoi-cong-san-chan-chinh.html#more

Theo Đợi Chờ , chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và các cơ sở kinh tế lớn phải do toàn dân sở hữu thông qua các Hội Đồng Kinh Tế do dân bầu. Theo tiêu chuẩn này đúng là không có ai là người cộng sản chân chính hiện nay ở Việt Nam . Vì thế chúng ta cần cải cách dân chủ từng giai đoạn để giữ xã hội ổn định và phát triển trong khi cải cách.

  Sai lầm của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  là vội vàng soạn thảo hiến pháp mới trong khi chưa có thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và tổ chức bầu  Nghị Viện Việt Nam ( và cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  ).

Ngừng ngay soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn ngay lập tức.

Chỉ sau khi bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , chúng ta mới có thể có hiến pháp mọi người mong muốn ngoại trừ điều 4 hiến pháp được duy trì tạm thời cho đến khi ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   phân chia thành 2 đảng kế thừa.

Nên Dân Chủ Hóa Trước Trung Quốc

Bài tại Vietbao.com    vietbao.com/D_1-2_2-349_4-204559_15-2/

Tác giả bài viết này là đại tá Bùi Tín, một người đã từng ở trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam . Đợi Chờ đã từng nghĩ một người như thế không thể nào không thấu hiểu tâm trạng của đảng viên, bộ đội , công an và nhân dân lòng mong muốn cải cách dân chủ mà vẫn giữ xã hội ổn định và phát triển . Một người như thế chắc chắn phải thấu hiểu Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn nhưng thực tế điều trái lại là đúng.

Việt Nam cải cách dân chủ theo kiểu đa đảng thì có khác gì sự sụp đổ của ĐCS Liên Xô và vỡ tan thành từng mảnh của Liên Bang Xô Viết và đó không thể nào là mẫu mực để TQ bắt chước để tránh tình trạng Đông Châu Liệt Quốc ở TQ. Còn ở Việt Nam đó là đại loạn và cũng là đại họa mất nước.

Còn về ý kiến dân chủ hóa TQ nên thay bằng Việt Nam cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và là mô hình để TQ bắt chước. Nói như thế chính xác hơn.

Bản Án Nặng Nề cho Những Người Yêu Nước

Xin coi DanLamBao tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/phien-xu-14-nguoi-yeu-nuoc-buoc-sang.html#more

Các nhà lãnh đạo tinh thần cần suy nghĩ lại và ủng hộ cải cách dân chủ từng giai đoạn nếu không những bản án nặng nề cứ tiếp tục trên các tín đồ của mình. Hãy từ bỏ cách đấu tranh "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn " hay "Nướng chính mình trên ngọn lửa hung tàn".

 

Dấu chỉ hùng hồn cho sự cáo chung của Đảng cộng sản!

Tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/dau-chi-hung-hon-cua-su-cao-chung-ang.html#more

Trích một đoạn Anthony Thiên Ân (Danlambao) - Như vậy, sau gần hai năm giam giữ, cuối cùng nhà cầm quyền Việt Nam cũng phải đem 14 Thanh Niên Công Giáo Và Tin Lành ra xét xử vào ngày 8/1/2013 tới đây. Và một lần nữa, vở kịch bị ổi lại một lần nữa được dựng lên để kết tội những người con ưu tú của Mẹ Việt Nam.

Không khó để loại bỏ những nhận định như thế này, ngay cả phủ nhận về tính chất lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Chỉ cần thảo luận các Ủy Viên TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) do đảng cử dân bầu có chọn lựa - theo tỷ lệ 150 ngàn dân / 1 ghế trong Nghị Viện Việt Nam và đảng đề cử 2 ứng viên và dân bầu chọn 1 - và đổi tên TW Đảng thành NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất nước và cũng là tổ chức Đảng ở cấp cao nhất.  Đây là điểm khởi đầu của tiến trình cải cách dân chủ từng giai đoạn đưa Việt Nam từ chế độc độc tài hiện nay tới đỉnh cao nhân loại một hệ thống chính trị lưỡng đảng có tiền thân từ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ), còn dân chủ hơn Mỹ về mặt kinh tế.

Việc làm này cũng làm cho các tiếng nói đấu tranh trở nên mất chính nghĩa và có thể lên án vì phá hoại chương trình cải cách dân chủ từng giai đoạn của Đảng.

Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) nên ngừng góp ý xây dựng hiến pháp và thay vào đó thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đó là lá bài cứu mạng cho Đảng.