Nhóm Kiến nghị 72 lên tiếng

Bài tại BBC Tiếng Việt www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130402_kiennghi72_new_statement.shtml

"Nhóm chủ xướng Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp, còn gọi là Kiến nghị 72, ra thông cáo nói 'chuyển từ toàn trị sang dân chủ là yêu cầu cấp bách' của đất nước và nhân dân." Theo Đợi Chờ điều quan trọng nhất là chuyển bằng cách nào?  Dân chủ đa đảng ư?  Chắc chắn đó không phải là con đường phù hợp với thực tế Việt Nam . Chính xác dân chủ đa đảng dẫn đến đại loạn và đại họa mất nước.

Chỉ có một con đường duy  nhất là CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH dựa trên LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Việc làm đầu tiên là thảo luận và tổ chức Dân Đi Bầu BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) - cơ quan quyền lực nhất của Đảng -  theo nguyên tắc 150 ngàn dân/ Đảng đề cử 2 ứng viên / dân bầu chọn một .

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập, có trách nhiệm xây dựng hiến pháp mới tôn trọng các quyền con người như Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ tuyên đọc  ngày 2-9-1945 tại Ba Đình và tôn trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) cũng cần thảo luận góp ý toàn dân thành lập Hội Đồng Kinh Tế Các Cấp để thay dân làm chủ và quản lý các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

Hiện tượng Nguyễn Đắc Kiên

Bài tại DanLamBao  danlambaovn.blogspot.com/2013/03/hien-tuong-nguyen-ac-kien.html#more

Trích một đoạn "Những dòng chữ mở đầu nhà báo Nguyễn Đức Kiên viết: “Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam, nếu ông muốn dùng chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói với nhân cả nước”."

Tổng Trọng cần hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo của Đảng bằng cách tổ chức dân bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  - cũng là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM. Đảng đề cử  2 ứng viên cho mỗi ghế và dân bầu chọn một.

Khủng hoảng liên quan đến sự tồn vong của Đảng

Bài tại AnhBaSam anhbasam.wordpress.com/2013/02/21/khung-hoang-lien-quan-den-su-ton-vong-cua-dang/#more-93968

Sức sống của con người thật lớn lao. Sức sống của Đảng cũng lớn lao nhất là khi đã dự liệu trước. Hẳn là phải có một lối thoát mà đa số đảng viên - tại chức hay hưu trí - chấp nhận được. Đó là Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn : giai đoạn đầu DÂN CHỦ ĐỘC ĐẢNG và từng bước đi tới MỘT HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LƯỠNG ĐẢNG kế thừa từ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Cột mốc của giai đoạn đầu là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM theo nguyên tắc đảng cử dân bầu có chọn lựa - cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập - và cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ), tổ chức Đảng có quyền lực cao nhất.

Thời kỳ quá độ' vô tận

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/thoi-ky-qua-o-vo-tan.html#more

Trích một đoạn "Không chỉ có đảng CSVN đang trong 'thời kỳ quá độ' mấy chục năm ròng rã mà vẫn chưa tiến lên được XHCN hoặc xã hội cộng sản. Tất cả các quốc gia cộng sản trên thế giới chưa có nước nào tiến đến xã hội cộng sản như họ mơ ước và rêu rao.

 
Tại sao thời kỳ quá độ dài lê thê bất tận như thế hỡi 14 đỉnh cao trí tuệ của đảng? Câu trả lời là các ngài đang suy nghĩ nghịch lý và lội ngược dòng nước hay là các ngài không nhìn vào thực tế mà phán đoán, các ngài chỉ mơ tưởng mù mịt XHCN. Cái xã hội chủ nghĩa hay xã hội cộng sản mà ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bảo là nhân dân đang khao khát tiến lên thì tương tự như xã hội tư bản ở các nước Na Uy, Đan Mạch, Hoa Kỳ, Nam Hàn, Đức, Nhật..."
 
Các nhà lãnh đạo cộng sản gọi thời kỳ độc tài độc đảng hiện nay  là thời kỳ quá độ với mục đích để che đậy bản chất độc tài và không có gì có thể che đậy mãi mãi dưới ánh mặt trời. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang đòi hỏi Đảng phải bước vào thời kỳ quá độ thực sự: đó là thời kỳ dân chủ độc đảng trong Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Mục đích của thời kỳ này là cải tạo xã hội và chuẩn bị cho giai đoạn dân chủ lưỡng đảng xây dựng CNXH mang lại tự do, công bằng, bác ái cũng như cơm no áo ấm đến với tất cả mọi người bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam .
Bộ Chính Trị ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) cần phải đáp ứng yêu cầu của nhân dân: thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn.

Diễn Biến Hòa Bình: Sự Lựa Chọn Đúng Nhất?

Bài này ở DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/dien-bien-hoa-binh-su-lua-chon-ung-nhat.html#more

Trích một đoạn " Bắt nguồn từ nguồn cảm hứng tâm linh đó gần đây xã hội CS ở đông Âu cũng thay đổi qua một thể chế dân chủ bằng hình thức bất bạo động, để rồi Trung Đông, Bắc Phi cũng tiếp bước theo vị thánh nhân khổ hạnh của xứ Ấn xa xôi làm nên những cuộc đổi thay êm thắm mà tương lai không xa sẽ là những nền kinh tế thịnh vượng đi kèm, và ngay bên cạnh Việt Nam là xã hội dân chủ Miến Điện đang từng ngày tiến triển bền vững."

Dân chủ đến với Đông Âu có tính chất đa đảng do các đảng Cộng Sản ở đó sụp đổ vì không còn nhận sự giúp đỡ của Liên Xô. Các nước Đông Âu cũng phải trải qua các năm tháng dài mất ổn định . Tình hình Việt Nam khác hẳn: đa đảng sẽ làm cho Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) sụp đổ và điều đó có nghĩa là quyền sinh tồn , quyền sống của hàng triệu đảng viên và gia đình vị lâm nguy. Điều đó giải thích chính sách hiện nay của Đảng là loại trừ mọi mầm mống đa đảng. Thêm vào nữa TQ luôn dòm ngó Việt Nam và sẵn sàng dựng nên một nước chư hầu khi có cơ hội vì thế không thể để có khoảng trống quyền lực được.

Nên thêm một dấu hỏi ở cuối tựa đề của bài viết "Diễn Biến Hòa Bình: Sự Lựa Chọn Đúng Nhất?" Và câu trả lời : chỉ có tiến trình hòa bình do cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Cần nói rõ hơn đó là tiến trình hòa bình, ổn định và từng bước đưa nước Việt Nam bước sang một thời đại mới: Thời Đại Dân Chủ Xã Hội Lưỡng Đảng .