Cuộc chiến không tiếng súng

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/cuoc-chien-khong-tieng-sung.html#more

Câu cuối bài "Dù xoay sở thế nào nhưng cuối cùng cũng chỉ có một con đường duy nhất để đưa nước Việt Nam khỏi bế tắc hiện nay mà thôi !"

Đúng là như thế! Và đó là CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH dựa trên LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Điều cần phải làm hiện nay là thảo luận trong Đảng cũng như toàn dân chương trình này.

Một cụ thể là phải thảo luận DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  theo qui định 150 ngàn dân/ 2 ứng viên do Đảng đề cử / dân bầu chọn một. Đợi Chờ cũng đã gởi thông điệp đến Hội Nghị TW 7 sắp diễn ra trong thời gian tới yêu cầu thực hiện cải cách dân chủ từng giai đoạn.

Tử huyệt của đảng: Quân đội

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/tu-huyet-cua-ang-quan-oi.html#more

Tập trung quá nhiều vào một vấn đề sẽ xao lãng vấn đề khác. Vấn đề chính của Việt Nam hiện nay là không có dân chủ và đang bị cai trị bởi một chế độ độc đảng nổi tiếng ... Không nên đặt hy vọng quá nhiều vào sửa hiến pháp mà tập trung vào dân bầu có chọn lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  - cơ quan có quyền lực cao nhất trong Đảng để hợp pháp hóa tính chất lãnh đạo của Đảng - và đó cũng là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập.

 

Tại sao phải đa đảng dân bầu và đa đảng dân bầu như thế nào cho tốt

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/tai-sao-phai-ang-dan-bau-va-ang-dan-bau.html#more

Tại sao Đợi Chờ không đề nghị đa đảng? Vì đa đảng ảnh hưởng đến sự sinh tồn của 3 triệu đảng viên và tuyệt nhiên không có cơ hội đa đảng ở Việt Nam . Ngoài ra đa đảng không đảm bảo điều gì tốt hơn về kinh tế và đây là một bài viết về Indonesia với hệ thống chính trị đa đảng: 

        Indonesia: độc lập, đa đảng và tham nhũng  tại www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2013/03/130311_indonesia_democracy.shtml

Tổng thống Lincoln và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/tong-thong-lincoln-va-tong-bi-thu.html#more

Một đoạn "Nguyễn Văn Thạnh (Danlambao) - "Tôi viết bài phân tích này để độc giả thấy rõ hiện tình của đất nước, thấy được “thế cờ” và tình cảnh mà đất nước mắc phải, tuy nhiên tôi không hy vọng là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào lịch sử đất nước như một vĩ nhân như tổng thống Lincoln của nước Mỹ. Vì sao vậy? Sự khác biết căn bản ở đây là tổng thống Lincoln được toàn dân Mỹ bầu lên, do vậy dù là người da trắng, ông cũng phải đứng về quyền lợi và ý chí toàn dân Mỹ hơn là đứng về quyền lợi của những chủ nô da trắng giống ông. Còn ông Nguyễn Phú Trọng không phải toàn dân bầu lên mà đảng của ông bầu, lẽ dĩ nhiên ông phải bảo vệ quyền lợi đảng phái hơn là đứng về quyền lợi và ý chí của toàn dân Việt Nam. Từ vấn đề nêu ra ở đây đưa đến một câu hỏi mang tính pháp lý thời đại là “dân không bầu chức Tổng bí thư, vậy ông Tổng bí thư lấy danh nghĩa gì để là người đứng đầu, lãnh đạo toàn dân?”"

Không khó để Tổng Trọng đi vào lich sử đất nước như một vĩ nhân như tổng thống Lincoln của nước Mỹ: chỉ cần khơi mào thảo luận LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN và thời điểm hiện nay rất thích hợp.

Đợi Chờ cũng muốn nhắc lại sự kiện bi thảm Thiên An Môn xảy ra vì không tìm một giải đáp cho bài toán nhu cầu dân chủ và thực tế của TQ. Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn vẫn giữ đất nước ổn định và  phát triển trên con đường dân chủ hóa từng bước. Mô hình này cũng rất thích hơp để dân chủ hóa một nước phức tạp và đa dạng như TQ.

Liệu có sự kiện bi thảm tương tự như Thiên An Môn ở Việt Nam ? Câu trả lời là  đã có với một số người.

 Thưa với ổng tổng thư ký hội đồng lý luận Trung Ương

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/thua-voi-ong-tong-thu-ky-hoi-ong-ly.html#more

Trích một đoạn "Bs Hồ Hải - Hôm nay được đọc bài viết của ông Tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương - Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Viết Thông - với nhan đề: Tính hợp lý của điều 4 trong dự thảo hiến pháp (sử đổi) được đăng trên báo Nhân Dân ngày 20/02/2013."

Tọn trọng quyền làm chủ của nhân dân là điều cần phải thực hiên. Chúng ta cũng không thể nhảy một bước ra khỏi thực tế độc đảng độc tài hiện nay.

Một giải pháp trung dung là Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn đảm bào chúng ta đi từng bước - với mục đích giữ xã hội ồn định - hướng về dân chủ lưỡng đảng - một hệ thống chính trị ưu việt hiện nay. Với đề nghị thào luận về NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập - và cũng là BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  được xây dựng theo nguyên tắc đảng cử dân bầu có chọn lựa. Điều đó có nghĩa là vẫn coi ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) là đảng duy nhất giữ vai trò lãnh đạo và có mầm mống phân chia thành 2 đảng kế thừa trong tương lai.

Hãy ngừng thảo luận hiến pháp và thảo luận CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH dựa trên LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN .

 

LỜI KÊU GỌI NHÂN NGÀY 17 THÁNG 2

Bài tại ANHBASAM anhbasam.wordpress.com/2013/02/16/1614-loi-keu-goi-nhan-ngay-17-2/#more-93355

Ngày 17/2/1979 Đặng Tiểu Bình đã xua quân xâm lược TQ tràn vào 6 tỉnh phía bắc với lý do "dạy Việt Nam một bài học". Ngày nay Việt Nam chúng ta cũng dạy TQ một bài học về cách dân chủ hóa Trung Quốc như thế nào để vẫn giữ ổn định và duy trì hòa bình thế giới. Chính Việt Nam chúng ta thảo luận về cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và trở thành mô hình cải cách để TQ học hỏi và bắt chước theo hiệu ứng domino.

Diễn biến hòa bình hay bạo lực cách mạng

Tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/dien-bien-hoa-binh-hay-bao-luc-cach-mang.html#more

Trích một đoạn: Nếu phải chọn một trong hai hình thái trên, tôi chọn ”DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH”. Bởi “Bạo lực cách mạng” là bước đường cùng để nhân dân bằng “sức mạnh cứng” của mình đập tan một thể chế chính trị tàn bạo, tham nhũng, một thể chế đối lập với nhân dân về mọi phương diện, trong thể chế ấy mọi quyền của dân đều bị tước đoạt và kẻ cầm quyền lộng hành … đẩy dân vào con đường cùng. Tức nước vỡ bờ, trên thực tế đây là sự đối đầu một sống một chết giữa nhân dân – kẻ bị trị và bên kia là kẻ cầm quyền – kẻ thống trị nắm giữ mọi quyền lực. Với tôi dù bên nào thắng thì vẫn gây ra những tấn thảm kịch cho nhân dân, dẫn đất nước vào chỗ suy vong.

Tác giả của bài viết vẫn không biết còn một giải pháp thứ ba : Cải Cách Dân Chủ Từng Giai Đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn  sẽ đưa Việt Nam tiến về dân chủ trong khi vẫn duy trì ổn định và phát triển. Vấn đề hiện nay là làm thế nào để khởi động thảo luận chương trình này mặc dù Đợi Chờ đã luôn luôn kêu gọi thảo luận lộ trình này đã hơn 3 1/2 năm. Mặc dù vậy niềm tin của Đợi Chờ hoàn toàn không suy giảm mà còn tăng lên theo bước đi của thời gian, đó là giải pháp duy nhất cho các vấn đề của Việt Nam , TQ cũng như giúp thế giới tránh được một thế chiến III hạt nhân, chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.