Giới trẻ thả bóng bay mang thông điệp "Hòa Giải để Hy Vọng" trong ngày 30/4

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/gioi-tre-tha-bong-bay-mang-thong-iep.html#.UYAupEnQRag

Đoạn đầu "Hòa Giải để Hy Vọng - Tròn 38 năm trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa 2 phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận."

Nhận định này hơi thái quá. Cốt lõi của vấn đề là không có dân chủ thực sự nên nhân dân không cảm thấy có hòa bình thực sự. Chế độ đang cầm quyền muốn duy trì mãi mãi độc tài . Mặc dù ĐỢI CHỜ đã gởi đến Ban Lãnh Đạo ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN và CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH vài năm rồi nhưng vẫn chưa nhận thấy có sự đáp ứng từ Đảng.

Đọc bài "Bất mãn chưa từng thấy?" cũng trên trang blog này. Đợi Chờ có thể kết luận nguồn động lực cho sự cải cách ngày càng tăng và hy vọng chúng ta nhìn thấy ánh sáng trong tương lai gần đây.

                                                  

                                                                    ĐỢI CHỜ