Giám Mục Nguyễn Văn Long gửi tâm thư kêu gọi liên kết phá tan xiềng xích chế độ CS

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/giam-muc-nguyen-van-long-gui-tam-thu.html#more

Trích đoạn kết "Trong Kinh Thánh Kitô Giáo có câu “Người gieo trong đau thương sẽ gặt hái trong vui cười”. Chúng ta chỉ có một tương lai tươi sáng cho đất nước và cho dân tộc khi chúng ta dấn thân đi “gieo trong đau thương”. Vì sự nghiệp của tiền nhân và vì tương lai của những thế hệ nối tiếp, chúng ta hãy vượt qua sự vô cảm và sự sợ hãi. Người Việt yêu nước khắp nơi, chúng ta hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ Cộng Sản. Hãy “cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi” (lời bài hát của anh Việt Khang) kiến tạo một Việt Nam dân chủ, văn minh, nhân ái, thái hòa cho xứng với hy sinh của tiền nhân và niềm kiêu hãnh của thế hệ tương lai."

Giải pháp của Giám Mục Nguyễn Văn Long không đi tới đâu , chỉ dẫn tới những Thiên An Môn Việt Nam . Đợi Chờ đưa ra một câu khác cũng từ trong kinh thánh "Hãy tìm sự hòa bình mà đuổi theo" . Đợi Chờ đã nghiền ngẫm kỹ câu này trước khi đưa ra LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN và CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH . Đó là con đường hòa bình từng bước dân tới dân chủ . Một nền Dân Chủ thực sự đến Việt Nam . Một nền Hòa Bình thực sự cũng đến Việt Nam .

                                                              

                                                                            ĐỢI CHỜ