Hội nghị 8 và uy tín Tổng bí thư

 Bài tại www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131003_plenum_8_pessimism.shtml

Một đảng viên lão thành cho rằng người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ‘đã mất uy tín’ và ‘nên từ chức’.

Thật sai lầm khi nhận định như thế. Mất uy tín nhưng vẫn có thể phục hồi được và thật ra không khó gì với Tổng Trọng , đương kim Tổng Bí Thư. Vấn đề là làm thế nào nhận thực được cần thực hiên Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Thực hiện cải cách dân chủ từng giai đoạn là con đường ôn hòa để ổn định trong nước, thúc đẩy TQ cải cách dân chủ như ta, giúp ổn định tình hình khu vực cũng như góp phần duy trì hòa bình thế giới.