Luật sư Trần Lâm

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/05/luat-su-tran-lam.html#more


Vài tháng trước đại hội Đảng vừa qua (2011) Đợi Chờ có cơ hội đọc một bài viết của luật sư với ước mơ chia đôi ĐCSVN . Cụ chắc chắc chắn ra đi với lòng thanh thản vì biết chắc ước mơ của cụ sẽ thực hiện được với Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Tình thế Việt Nam hiện nay khó khăn nhưng "Bí tất thông".

- Bầu cử tín nhiệm vừa qua là những bước dạo đầu dân chủ - mặc dù còn một bước dài để tới DÂN BẦU CÓ CHỌN LỰA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ).

Bài VN Mất Hẳn Biển Đảo Rồi vietbao.com/D_1-2_2-66_4-209517_15-2/ sau hội nghị thượng đỉnh Obama - Tập Cận Bình. Nhưng Việt Nam vẫn nắm lá bài dân chủ hóa chủ nghĩa xã hội loại bỏ nguy cơ Mỹ Hoa buôn bán trên lưng Việt Nam .