Thảm kịch Thiên An Môn có thể xảy ra ở Việt Nam ?

Các nhà đấu tranh dân chủ đa đảng không tập trung như Thiên An Môn nên không thể dùng xe tăng để đàn áp được. Thảm kịch Thiên An Môn Việt Nam hiện nay đã và đang xảy ra nhưng có tính chất từng cá nhân một. Các tôn giáo lớn đều lên tiếng ủng hộ đa đảng...

Chắc chắn LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN và bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM phải là lối thoát hiện nay. Nếu không thảm kịch Thiên An Môn Việt Nam sẽ tiếp tục xảy ra với từng cá nhân một. Bộ Chính Trị BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  phải chịu trách nhiệm vì đã đi một nước cờ sai: không ngừng soạn thảo hiến pháp mới và không thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn và tổ chức bầu cử Nghị Viện Việt Nam . 

Giải thích, giải trình, giải mã, giải bày, giải độc Nghị quyết 38/2012/QH1 của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/giai-thich-giai-trinh-giai-ma-giai-bay.html#more

Các góp ý của DanLamBao không đi đến đâu. Hãy để NGHỊ VIỆN VIỆT NAM - cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  - cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập soạn thảo hiến pháp mới tôn trọng các quyền căn bản của con người trong Tuyên Ngôn Độc Lập   Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 và phù hợp với Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc. Dĩ nhiên quá trình soạn thảo hiến pháp mới cần góp ý của nhân dân và phải thông qua trưng cầu dân ý.

Việc cần làm hiện nay là thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM .

 

TBT Nguyễn Phú Trọng kêu gọi góp ý sửa Hiến pháp

Ở DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/tbt-nguyen-phu-trong-keu-goi-gop-y-sua.html#disqus_thread

TBT Nguyễn Phú Trọng và Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) phạm sai lầm nghiêm trọng khi

kêu gọi góp ý sửa hiến pháp mà chưa thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH

dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

 

 

Thiện Văn - Cần hiểu đúng nội dung về Đảng lãnh đạo trong Dự thảo Hiến pháp

Bài này tại danluan.org/tin-tuc/20130107/thien-van-can-hieu-dung-noi-dung-ve-dang-lanh-dao-trong-du-thao-hien-phap

Chỉ cần  đảng cử dân bầu chọn  TW Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo. Như thế TW Đảng cũng chính là Nghị Viện Việt Nam , cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập.

Mùa Đông Việt Nam

 

Những điều tệ hại đang xảy đến các nhà đấu tranh dân chủ như Lê Quốc Quân, Nguyễn Hoàng Vi ...Hãy lướt qua DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/

để biết rõ hơn chính sách diệt trừ mọi mầm mống dân chủ đa đảng vì quyền sinh tồn, quyền sống của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Mặt khác mơ ước của các nhà dân chủ đa đảng là đúng nhưng không có đề ra được sách lược nào ngoài " Nướng chính mình trên ngọn lửa hung tàn" trong khi đại đa số nhân dân cũng có mơ ước dân chủ như thế nhưng loại khôn ngoan hơn chọn cách hợp tác và lên tiếng yêu cầu nhà nước thay đổi cho phù hợp lòng dân.

Riêng đối với LS. Lê Quốc Quân, Đợi Chờ cũng đã nhiều lần giới thiệu Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và thuyết phục giống Cù Huy Hà Vũ nhưng kết quả là gì ai cũng biết. Người Mỹ và thế giới chỉ ủng hộ các nhà đấu tranh vì nhân quyền chứ không phải về chính trị. Lý do Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) nắm chìa khóa dân chủ hóa TQ, nhân tố  quyết định giúp thế giới tránh được cuộc chiến tranh hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Hiến pháp càng sửa càng nát - Càng độc tài

Tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hien-phap-cang-sua-cang-nat-cang-oc-tai.html#more

Trích một đoạn "Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai Bản Dự thảo sửa Hiến pháp 1992 để lấy ý kiến tòan dân kể từ ngày 02/01 đến ngày 31/03/2013 nhưng Bộ Chính trị lại vội ra lệnh phải "kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta."

Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam  đã có một bước đi sai lầm. Đó là trước khi công khai sửa đổi hiến pháp, Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) phải thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Làm như thế mới có thể thực sự sửa đổi hiến pháp đáp ứng được nhu cầu dân chủ của thời đại.

Blogger Hoàng Vi: Trấn áp sẽ không dập tắt được các tiếng nói tranh đấu

Tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/blogger-hoang-vi-tran-ap-se-khong-dap.html#more

Nhưng dân chủ hóa theo từng giai đoạn làm cho các tiếng nói tranh đấu không còn lý do dể tiếp tục tranh đấu nữa.

 

Nói với tướng Vịnh: Còn CNXH là còn mất chủ quyền

 

Đó là tựa đề một bài viết trên DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2012/09/noi-voi-tuong-vinh-con-cnxh-la-con-mat.html#more

Vài đoạn trích: "...Thật nực cười, TQ chiếm các đảo ở Trường Sa trong hoàn cảnh nào? Lúc đó là lúc Việt Nam ở dưới cái chế độ XHCN đó. Như vậy chúng ta cần nhắc cho tướng Vịnh rằng "Độc lập dân tộc đã mất với CNXH" và "Bảo vệ CNXH là bảo vệ chế độ đã đánh mất chủ quyền...".

Hoàng Sa mất trước 75 trong khi chế độ dân chủ đang cầm quyền ở Miền Nam và đồng minh Mỹ cũng không làm gì để giúp giữ Hoàng Sa vì điều đó đi ngược lại lợi ích của Mỹ lúc bấy giờ. Rất nhiều người hiện nay ủng hộ dân chủ đa đảng với niềm tin người Mỹ sẽ giúp bảo vệ Việt Nam . Đó chỉ là ảo tưởng vì Mỹ vì lợi ích của chính mình và hòa bình thế giới  sẽ ùng hộ Việt Nam cải cách dân chủ tửng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Ủng hộ đa đảng đồng nghĩa với đẩy Việt Nam ngã theo TQ và điều đó có nghĩa chính nước Mỹ là mục tiêu của các tên lửa hạt nhân của TQ và Nga.   

QĐND - “Để có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, điều tối quan trọng là phải giữ vững ổn định chính trị trong nước. Chúng ta luôn phải nhớ nằm lòng kim chỉ nam “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” mà Đảng ta và Bác Hồ đã chỉ ra. Bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mới giữ được độc lập chủ quyền”

Cần phải thêm là nếu Việt Nam cứ giữ vững CNXH ở giai đoạn độc tài này, Việt Nam ngày càng lệ thuộc TQ. Chỉ khi nào Việt Nam cải cách dân chủ từng giai đoạn, Việt Nam mới có thể giữ vững độc lập dân tộc và lãnh thổ của mình. Vì thế chúng ta cần cải cách để tiến lên CNXH ở giai đoạn dân chủ.