Thực lực của tên nước Lạ

Bài trên DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/thuc-luc-cua-ten-nuoc-la.html#more

Trích một đoạn "Nguyên Anh (Danlambao) - Tàu cộng, một kẻ mới trỗi dậy từ phương Đông là một quốc gia đông dân số nhất hành tinh, Tàu cộng sau nhiều năm bám đuôi Mỹ phát triển kinh tế đã trở thành một đối thủ nặng ký trên trường quốc tế. Phân tích sâu vào bên trong chúng ta thấy gì?"

Dù thực lực TQ còn yếu kém so với Mỹ nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp. Hơn thế nữa vùng Á Châu hiện đang tăng cường vũ trang , khả năng tai nạn khơi mào cho một cuộc chiến tranh quy mô ngày càng tăng và không loại trừ khả năng lôi kéo nhiều quốc gia tạo ra thế chiến III hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Giải pháp duy nhất vẫn là dân chủ hóa TQ và xây dựng niềm tin trong vùng. VIỆT NAM nhất định phải là mô hình cải cách dân chủ từng giai đoạn thành công để TQ bắt chước và đi theo. Hay nói cách khác Việt Nam mở đường Dân Chủ Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội.

Mỹ và cộng đồng thế giới cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ và ủng hộ CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN .

Một nỗi nhục quá lớn của Dân tộc!

Bài viết này trên AnhBaSam anhbasam.wordpress.com/2012/12/23/1491-mot-noi-nhuc-qua-lon-cua-dan-toc/#more-86645 bàn về sổ hưu và coi đó là nỗi nhục quá lớn .

Tác giả của bài viết không trình bày đầy đủ chi tiết về nỗi nhục quá lớn của dân tộc. Nếu chúng ta không bảo vệ đảng đang cầm quyền ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM  ( tên mới của ĐCSVN ) thì điều gì sẽ xảy ra?

Câu trả lời là mất sổ hưu, mất tài sản, công ăn việc làm kể cả mạng sống mỗi người. Chưa đủ còn phải kể thêm : sẽ có kẻ làm như Lê Chiêu Thống nếu cảm thấy mạng sống bị đe dọa, mất tài sản và mất tất cả... Dân tộc ta sẽ lâm vào tình trạng nội chiến giữa những kẻ cam tâm nô lệ TQ và những kẻ cương quyết đứng lên bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc. Còn nỗi đau nào nỗi nhục nào hơn thế nữa? Vì thế chúng ta phải cương quyết bảo vệ Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam  (tên mới của ĐCSVN ).

Mặt khác nếu chúng ta không thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn  thì đất nước chúng ta cũng cứ mãi ở bên bờ vực thẳm và đến một lúc nào đó sẽ có những kẻ đầu hàng chiều theo áp lực TQ và sẽ đưa đất nước Việt Nam vào tình trạng nội chiến kể trên.

Chúng ta nhất quyết đứng lên yêu cầu Bộ Chính Trị ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM thảo luận và thực hiên cải cách dân chủ theo kế hoạch.