Một vài cảm nhận trước chuyến thăm Hòa Kỳ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/07/mot-vai-cam-nhan-truoc-chuyen-tham-hoa.html#more

Không ít người nhận thức 10 văn kiện mà chủ tịch Sang vừa ký kết với TQ thể hiện rõ cơ nguy mất nước đặc biệt hình ảnh cúi gập đầu

đầy phản cảm. Nhưng theo Đợi Chờ điều nguy hại nhất hiện nay là Việt Nam vẩn chưa thảo luận Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH và Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Nhân dân Việt Nam và TQ rất mong muốn cải cách dân chủ . TQ hủy bỏ dự án xử lý uranium chứng tỏ nhận thức giới cầm quyền TQ ngày càng tôn trọng nhân dân và chỉ cần mồi cải cách dân chủ từng giai đoạn tại Việt Nam sẽ thổi bùng lên làn sóng đòi cải cách dân chủ giống Việt Nam .

Mỹ rát coi trọng nhân quyền và chỉ có một cách duy nhất là cài cách dân chủ theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn mới thực sự giải quyết được nhân quyền mà thôi.

                                          

                                                          ĐỢI CHỜ