Paulus Lê Sơn 'ăn năn hối hận'

Bài tại www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/05/130523_vn_catholics_trial.shtml

Các bài tương tự Phiên tòa phúc thẩm 8 thanh niên yêu nước tại Nghệ An

Bản án năng nề dành cho các bị cáo:

Kết quả phiên tòa phúc thẩm: 

- Anh Hồ Đức Hòa: 13 năm tù giam, 5 năm quản chế
- Anh Nguyễn Đình Cương: 4 năm tù giam, 3 năm quản chế
- Anh Thái Văn Dung: 4 năm tù giam, 4 năm quản chế
- Anh Trần Minh Nhật: 4 năm tù giam
- Anh Lê Văn Sơn: 4 năm tù giam, 4 năm quản chế
- Anh Nguyễn Văn Duyệt: 3 năm rưỡi tù giam, 4 năm quản chế
- Anh Hồ Văn Oanh: 2 năm rưỡi tù giam
- Anh Nguyễn Xuân Anh: 2 năm tù giam

Các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cần suy nghĩ: lập trường đòi bỏ điều 4 hiến pháp không đi đến đâu vì ảnh hưởng đến quyền sống quyền sinh tồn của Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) . Cần thay vào đó ủng hộ lập trường cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn

                                                 .

                                                                ĐỢI CHỜ