Phương Uyên bị đánh trong tù

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/phuong-uyen-bi-anh-trong-tu.html#.UX2CkEnQRag

Có nhiều bài báo tương tự như thế tại DanLamBao .

Đây phải là lãnh vực nhân quyền và nhân đạo mà Mỹ và các nước khác cần quan tâm đặc biệt. Đợi Chờ tán thành chính sách nhân đạo của Mỹ và Đồng Minh với các tù nhân lương tâm trên toàn đất nước Việt Nam . Nhưng Mỹ và Đồng Minh cũng cần hiểu rõ ủng hộ đa đảng sẽ không đi tới đâu ngoại trừ ngày càng có nhiều tù nhân lương tâm. Mỹ và Đồng Minh cần hiểu rõ LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN là con đường duy nhất giúp dân chủ hóa Việt Nam và TQ, loại trừ chạy đua vũ trang hiện nay , đẩy lùi nguy cơ thế chiến hât nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

ĐỢI CHỜ cũng kêu gọi giới lãnh đạo ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) thảo luận lộ trình này và thực thi CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VÀ DÂN CHỦ HÓA CNXH . Đó là lối thoát duy nhất ra khỏi bế tắc hiện nay của Việt Nam .

                                               

                                                                ĐỢI CHỜ