Tường thuật việc CA đàn áp buổi dã ngoại nhân quyền

Lướt qua DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/  Đợi Chờ nhìn thấy những người Việt yêu chuộng tự do dân chủ đã tổ chức dã ngoại nhân quyền và lực lượng an ninh đã ra sức bắt bớ. Vài năm trở lại đây công an đã bắt và xử tù không ít người nhưng nỗi bất mãn trong nước ngày càng gia tăng. Cội nguồn của vần đề là Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) không muốn cải cách dân chủ dù là cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Bộ Chính Trị nên tẩy rửa nhưng hành vi không tốt đẹp từ kgi ra đời của Đảng và cách tố nhất vẫn là thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn trong Đảng cũng như toàn dân và thực hiện Dân bầu Có Chọn Lựa Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) .

Đó là cách duy nhất để loại bỏ các vấn đề gay gắt đang xảy ra trong xã hội Việt Nam .

                                    

                                                        ĐỢI CHỜ