Licence to kill - Quyền sinh sát

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/licence-to-kill-quyen-sinh-sat.html#more

Trích một đoạn "Theo tin từ VNExpress: Bộ Công an đề xuất, nếu thấy hành vi chống đối sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản cho mình hoặc người khác, cán bộ thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm... (*)"

Thảm kịch Thiên An Môn xảy ra vì ĐCSTQ nhận thức được nguy cơ  sụp đổ và đưa đến một nước TQ loạn lạc như thời Đông Châu Liệt Quốc nếu chấp nhận cải cách dân chủ như sinh viên mong muốn. Còn ở Việt Nam mong muốn đa đảng làm cho ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) cảm thấy nguy cơ sinh tồn và vì thế một luật mới đang được đề nghị.

Với TQ xe tăng tạo ra thảm kịch còn Việt Nam "được phép nổ súng..." Hiện nay tình trạng công an nổ súng ngày càng gia tăng. Khi thông qua luật , tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa?

ĐỢI CHỜ kêu gọi một thỏa hiệp và ủng hộ LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN để loại bỏ nguy cơ muôn vàn thảm kịch.

ĐỢI CHỜ kêu gọi thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn

Lướt qua DanLamBao ndanlambaovn.blogspot.com    ngày càng có nhiều lời kêu gọi sửa đổi hiến pháp đòi bỏ điều 4 hiến pháp ... trong khi bỏ điều 4 hiếp pháp

có nghĩa là không sớm thì muộn Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  sụp đổ, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hàng triệu người và sinh tồn của không ít người. Việt Nam sẽ lâm vào đại loạn trong khi TQ đòi chiếm hết Biển Đông , chắc chắn không ít lãnh đạo Đảng ngã hẳn vào TQ và đưa đất nước bước vào nô lệ ngàn năm mới. Đợi Chờ  kêu gọi ngưng soạn hiến pháp mới và thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn,

các lực lượng vũ trang cần cảnh giác đề phòng TQ xâm lấn và giữ vững an ninh trong nước...

Dân bầu NGHỊ VIỆN VIỆT NAM cũng chính là BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )  chính là lối thoát hiện nay.

Muôn chữ ký một tấm lòng

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/muon-chu-ky-mot-tam-long.html#.UTNGXJHQTgg

Đợi Chờ hiểu rất rõ lòng mong muốn dân chủ vì Đợi Chờ đã trải qua muôn ngàn khó khăn vì lòng mong muốn này sau 30/4/1975. Nhưng vấn đề chính là phải có cách làm đúng đắn để Việt Nam thực sự có dân chủ. Đa đảng dẫn đến mất ổn định trong khi  TQ đang lăm le ở ngoài Biển Đông và mong muốn một chính quyền tay sai hơn ở Việt Nam . Đợi Chờ đã nhận định đa đảng chính là mất nước và thực ra còn hơn thế nữa: đa đảng tạo ra mầm mống chiến tranh thế giới III hạt nhân , chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Cần từ bỏ lập trường đa đảng và ủng hộ cải cách dân chủ từng giai đoạn theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . 

Thậm cấp chí nguy!

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/03/tham-cap-chi-nguy.html#more

Đoạn mở đầu:"Chưa bao giờ Bộ chính trị ĐCSVN lâm vào thế kẹt như lần này! Họ giăng bẫy “đám dân đen”, bịp bợm bày trò lấy ý kiến dân để sửa đổi “hiến pháp” hòng độc tôn thống trị dân ta dài dài... Nhưng bây giờ thì họ lại đang rơi vào cái bẫy do chính họ giăng ra!"

Không khó làm cho các người ủng hộ đa đảng rơi vào vị thế vụng về, mất chính nghĩa.

Điểm son của Tổng Trọng là chống đa đảng vì đa đảng sẽ khơi dậy Đảng,quân đội , công an và ngay cả quần chúng đứng lên chống lại và như thế sẽ đưa đất nước ta lâm vào rối loạn. Nếu cảm thấy lâm nguy, hẳn không ít người ngã hẳn vào TQ. Đa đảng chính là đại họa mất nước.

Tuy nhiên điểm son này đang bị bôi đen vì không thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN . Làm việc này sẽ đặt các nhà đa đảng lâm vào tình cảnh vụng về, mất chính nghĩa : chống cải cách dân chủ từng giai đoạn, cái phao cứu sinh không chỉ Việt Nam , TQ mà còn giúp thế giới tránh được chiến tranh III hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại.

Không phải là sửa đổi Hiến pháp, mà là một Hiến pháp mới hoàn toàn

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/khong-phai-la-sua-oi-hien-phap-ma-la.html#more

Đúng là như thế. NGHỊ VIỆN VIỆT NAM cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập - do Đảng cử dân bầu có chọn lựa - và cũng là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  , cơ quan quyền lực cao nhất trong Đảng có trách nhiệm xây dựng hiến pháp mới tôn trọng các quyền căn bản của con người quy định trong Tuyên Ngôn Độc Lập Bác Hồ đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 và phù hợp với Hiến Chương Liên Hiện Quốc.

Bánh vẽ của Vũ Mão

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/02/banh-ve-cua-vu-mao.html#more

Trích một đoạn "Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão cho rằng, việc có luật về sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp với tư duy về nhà nước pháp quyền. Đảng vẫn giữ quyền lãnh đạo nhưng không làm thay Quốc hội, không làm thay Chính phủ. :

Không rõ ràng lời nhận định của Ô. Vũ Mão. Một cách đơn giản chúng ta cần phải hiểu: đảng lãnh đạo nhưng vẫn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân . Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng chính là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  và tất cả các Ủy Viên TW Đảng phải do Đảng cử và dân bầu có chọn lựa. Như thế mới hợp pháp quyền lãnh đạo của Đảng và vì do dân bầu Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập.

Mừng Xuân Quí Tỵ

Đợi Chờ gởi lời chúc mừng Toàn ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) , Toàn Quân , Các Chiến Sỹ Công An Nhân Dân và chính Toàn Dân Việt Nam  một năm mới quyết tâm đưa Nước Việt Nam bước lên một giai đoạn mới trên con đường xây dựng CNXH: giai đoạn dùng dân chủ để hoàn chỉnh CNXH hay nói cách khác Dân Chủ Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội hay CHỦ NGHĨA DÂN CHỦ XÃ HỘI LƯỠNG ĐẢNG .

Làm như thế, chúng ta từng bước giải quyết nhu cầu dân chủ chính đáng của nhân dân Việt Nam , xây dựng một nước Việt Nam hùng cường , một xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng đến với mọi người, không chỉ nhân dân Việt Nam mà còn nhân dân các nước CNXH khác như TQ...Chúng ta sẽ loại bỏ tham vọng Biển Đông của TQ , giúp giải quyết vấn đề tranh chấp Trung Nhật quần đảo Điếu Ngư, đang gây nguy hại cho hòa bình thế giới.

Tạm Ngừng Soạn Thảo Hiến Pháp Mới

Như đã nói trước, soạn thảo hiến pháp mới trong tình hình hiện nay là 1 sai lầm lớn của Ban Lãnh Đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam

(tên mới của ĐCSVN ) . Hãy lướt qua DanLamBao và một số bài bàn về hiến pháp, đất đai

Hiến pháp! Lời nói và việc làm của nhà cầm quyền

Bài tại DanLamBao  danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hien-phap-loi-noi-va-viec-lam-cua-nha.html#more

Trong tình trạng hiện nay tại Việt Nam , hiến pháp không có giá trị trong thực tế. Sửa hiến pháp không thể thay đổi được điều gì vì thế tốt hơn hết là thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN ) cũng như toàn dân cần hiểu rõ Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH và điều làm trước tiên là thảo luận và tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM . Đó chính là Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam (tên mới của ĐCSVN )  và cũng là cơ quan lập pháp cao nhất trong tam quyền phân lập. Nghị Viện Việt Nam có đầy đủ tư cách pháp nhân và quyền lực xây dựng hiến pháp mới thực hiện những quyền căn bàn của con người trong Tuyên Ngôn Độc Lập  được Bác Hồ  đọc tại Ba Đình ngày 2/9/1945 cũng như phù hợp với Hiền Chương Liên Hiệp Quốc,

Trung cộng đe dọa thế giới

Bài viết tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/trung-cong-e-doa-gioi.html#more

Trích một đoạn"Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Đó là lời cảnh báo của chính phủ Nhật bản đưa ra trong cuốn Bạch thư Quốc phòng được phổ biến trong ngày 31/07/2012. 

 
Thế giới (nhất là người Việt nam) hoàn toàn đồng ý và chia xẽ nỗi lo lắng của chính phủ Nhật, nhưng rất tiếc lời cảnh báo này được đưa ra một cách muộn màng và khả năng để giải quyết mối đe dọa này không có nhiều và không dể dàng chút nào."
 
Đúng là như thế. Chỉ có một cách duy nhất là Việt Nam dân chủ hóa từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và đó cũng chính là cách duy nhất để dân chủ hóa TQ. Thế giới trông chờ Việt Nam giúp dân chủ hóa TQ , loại bỏ tham vọng Biển Đông, duy trì hòa bình thế giới  và khiến cho TQ phải có cách cư xử xứng đáng là một siêu cường thế giới như Mỹ. Khi Việt Nam khởi sự cải cách dân chủ từng giai đoạn và đó là nguồn động lực mạnh mẽ để khơi mào mong muốn dân chủ tại TQ . TQ không có cách chọn lựa nào khác là là bắt chước mô hình cải cách dân chủ của Việt Nam .
Việt Nam và TQ song hành trên đường cải cách dân chủ từng giai đoạn.

ĐCSVN muốn gì qua việc sửa đổi Hiến pháp 1992?

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/csvn-muon-gi-qua-viec-sua-oi-hien-phap.html#more

Trích một đoạn "Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) - Sửa đổi Hiến pháp, khung luật tối cao của một quốc gia, là việc đại sự. Hiến pháp lại là bản khế ước cam tâm tình nguyện thực hiện của nhân dân Việt Nam. Sự việc chỉ cho phép nhân dân Việt Nam góp ý cho Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong thời hạn quá ngắn ngủi 69 ngày là một điều nghi vấn lớn, đáng để cho chúng ta phân tích những mưu toan chiến lược của ĐCSVN trong nội dung Hiến pháp mới...Việc qui định "Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN" mới là cốt lõi, mới là mục tiêu chính của lần sửa đổi HP này."

Chế độ ở Việt Nam là độc đảng độc tài vì thế các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung với nước thì có gì khác biệt với "Các lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN".

Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam hiến pháp chỉ là trên giấy mà thôi. Cần phải thảo luận và thực hiện Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn trước . Như thế hiến pháp mới được tôn trọng trong thực tế , khi đó sửa đổi hiến pháp mới có ý nghĩa.

Thiệt là hợp ý đảng ta!

Bài viết tại danlambaovn.blogspot.com/2013/01/thiet-la-hop-y-ang-ta.html#more

Trích một đoạn "Cũng góp ý cho điều 4 Dự thảo, ông Lê Văn Oanh, Chủ nhiệm Khối Trí thức CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM, đặt câu hỏi: Tổ chức quyền lực cao nhất của nước ta là Quốc hội hay Ban Chấp hành Trung ương Đảng? Theo ông Oanh, Hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nhưng thực chất QH chỉ là tổ chức hợp thức hóa các nghị quyết, đường lối, chính sách, chỉ thị của Đảng. “Đó là một nghịch lý” - ông Oanh nói. Để giải quyết nghịch lý này, ông Oanh đề nghị Hiến pháp cần quy định Tổng Bí thư sẽ kiêm luôn Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch nước phải là Tổng Bí thư, đồng thời là đại biểu Quốc hội. "

Cách duy nhất giải quyết có hiệu quả nghịch lý này là quy định NGHỊ VIỆN VIỆT NAM là cơ quan lập pháp cao nhất nước mà cũng là tổ chức đảng ở cấp cao nhất Ban Chấp Hành Trung Ương ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) . Hay nói cách khác Ban Chấp Hành Trung Ương ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) do đảng cử dân bầu chọn và vì thế cũng chính là NGHỊ VIỆN VIỆT NAM cơ quan lập pháp trong tam quyền phân lập.

Nghị Viện Việt Nam do đảng cử dân bầu chọn theo tỷ lệ 150 ngàn dân / 1 ghế trong Nghị Viên . Quốc hội Việt Nam hiện hành sẽ tự giải tán khi hết nhiệm kỳ. Về mặt kinh tế thành lập hội đồng kinh tế các cấp cũng do đảng cử dân bầu chọn để thay dân làm chủ quản lý các doanh nghiệp nhà nước hiện nay.

 

 

Ý kiến của bạn đọc và thành viên Danlambao về xây dựng, sửa đổi Hiến Pháp của nước Việt Nam

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/01/y-kien-cua-ban-oc-va-thanh-vien.html#more

Trích một đoạn "Hiến Pháp của nước Việt Nam là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất của quốc gia và phải là kết quả từ sự đồng thuận của toàn thể nhân dân Việt Nam qua một tiến trình đóng góp ý kiến, trao đổi, biểu quyết và giám sát thật sự dân chủ

 
Trong tiến trình thực sự dân chủ để xây dựng Hiến Pháp đó, mọi bộ phận, cơ chế tham gia để làm nên văn bản sau cùng của Hiến Pháp phải được hình thành cũng bởi một tiến trình dân chủ. Quốc hội của nhà nước CHXHCNVN ngày hôm nay là kết quả của một tiến trình phản dân chủ, theo quy trình đảng cử dân bị ép đi bầu cho một danh sách đã bị kiểm soát và định đoạt ngay từ đầu bởi đảng CSVN. Kết quả là 91,6% thành viên của Quốc hội là đảng viên đảng cộng sản và 8,4% còn lại đều có quyền lợi gắn bó với đảng cộng sản, hoặc làm việc trong các cơ quan, tổ chức, bộ phận quốc doanh của đảng cộng sản. "
Trong điều kiện hiện nay làm sao có thể xây dựng hiến pháp thật sự dân chủ và đồng thuận của nhân dân. Vì thế cần thảo luận cải cách dân chủ từng bước và tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM theo nguyên tắc đảng cử dân bầu chọn. Sau đó Nghị Viện Việt Nam , cơ quan lập pháp cao nhất nước và do dân bầu có chọn lựa sẽ thảo luận xây dựng hiến pháp mới phù hợp với cải cách dân chủ theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

 

Tạm Ngừng Soạn Thảo Hiến Pháp Mới

Như đã nói trước, soạn thảo hiến pháp mới trong tình hình hiện nay là 1 sai lầm lớn của Ban Lãnh Đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam

(tên mới của ĐCSVN ) . Hãy lướt qua DanLamBao và một số bài bàn về hiến pháp, đất đai 

Hiến pháp 1960, 1980, 1992 là không hợp hiến danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hien-phap-1960-1980-1992-la-khong-hop.html#.UPVArtHQTgg

Hiến pháp mới danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hien-phap-moi.html#disqus_thread

Hai tử huyệt của chế độ danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hai-tu-huyet-cua-che-o.html#more

Giáo sư toán 'điểm huyệt' đảng CS  danlambaovn.blogspot.com/2013/01/giao-su-toan-iem-huyet-ang-cs.html#more

Nông dân Dương Nội sẽ đấu tranh đến cùng danlambaovn.blogspot.com/2013/01/nong-dan-duong-noi-se-au-tranh-en-cung.html#more

...

Xen kẻ là các bài viết về tình hình Biển Đông hiện nay:

Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh?  danlambaovn.blogspot.com/2013/01/trung-quoc-chuan-bi-chien-tranh.html#more

Bản đồ Trung Quốc mới: chiếm hơn 130 đảo trên Biển Ðông  danlambaovn.blogspot.com/2013/01/ban-o-trung-quoc-moi-chiem-hon-130-ao.html#more

....

Không thể tiếp tục soạn thảo hiến pháp mới trong tình hình hiện nay. Đợi Chờ đề nghị tạm ngừng hiến pháp mới và thay vào đó thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn . Cần coi là chính đề tài thảo luận Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH , trong đó chúng ta bàn thảo về NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , cơ quan lập pháp cao nhất nước trong tam quyền phân lập và cũng là tổ chức đảng ở cấp cao nhất TW ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN ) . Sau khi tổ chức bầu cử NGHỊ VIỆN VIỆT NAM , chúng ta sẽ soạn tiếp bản hiến pháp mới đáp ứng được yêu cầu tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam như Bác Hồ đọc trong tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình ngày 2/9/1945. Trong khi chờ đợi ngừng tất cả các dự án liên quan đến tranh chấp đất đai và hoàn trả lại đất theo yêu cầu của dân liên quan.

Chắc chắn thảo luận cải cách dân chủ từng giai đoạn ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng tức thời đến TQ và khiến cho TQ phải đặt quan trọng nhất là các vấn đề nội bộ liên hệ đến cải cách dân chủ từng giai đoạn giống Việt Nam .

https://danchuhoacnxh.webnode.com/