TBT Trọng lập đoàn kiểm tra tham nhũng. LUỒNG GIÓ MỚI ? 

Bài tại www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/08/130809_nguyenphutrong_corruption.shtml

"Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng vừa ký quyết định thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra thanh tra các vụ án tham nhũng lớn."

Kết quả không đi tới đâu - có khác trước đây đâu? Tổng Trọng không nên né tránh cốt lõi của vấn đề tham nhũng: không có dân chủ để huy động sức mạnh của nhân dân giúp tạo ra những con người có ý thức trách nhiệm đối với nhân dân.

Tổng Trọng không chần chờ gì nữa thảo luận Con Đường Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH dựa trên Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn .

Lối thoát của Việt Nam , TQ cũng như duy trỉ hòa bình thế giới.

                                    

                                             ĐỢI CHỜ