Trung Quốc Thay Đổi Lập Trường Xử Dụng Vũ Khí Nguyên Tử?

Bài tại vietbao.com/D_1-2_2-349_4-207235_15-2/

Trích một đoạn "Nhiều khi những điều một quốc gia không nói ra cũng quan trọng không kém các tuyên bố công khai. Bạch Thư Quốc Phòng do Trung Quốc công bố hôm thứ ba tuần rồi đã bỏ trống lời cam kết từ suốt nửa thế kỷ rằng Hoa Lục sẽ không là nước đầu tiên xử dụng vũ khí nguyên tử."

Điều này có nghĩa TQ từ bỏ lập trường không xử dụng vũ khí hạt nhân trước  . TQ kể từ nay có thể xử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên khi họ muốn và thế giới ngày càng tiến gần hơn một cuộc chiến hạt nhân chấm dứt sự sinh tồn của nhân loại. Vùng Á châu Thái Bình Dương đã chạy đua vũ trang và giờ đây còn phải gia tăng hơn nữa.

Làm thế nào để chấm dứt tình trạng chạy đua vũ trang hiện nay ở Á Châu Thái Bình Dương?

Câu trả lời tùy thuộc nhiều vào TQ cũng như Mỹ và các nước trong vùng. TQ với chế độ độc tài hiện nay đã tạo sự mất tin tưởng qua hành động xâm lấn Biển Đông và tranh giành đảo Senkaku với Nhật. Điều này tạo ra chạy đua vũ trang trong vùng và Mỹ cảm thấy cần di chuyển lực lược sang vùng Á Châu Thái Bình Dương. Điều này lại tác động TQ gia tăng phát triển vũ trang hơn nữa và đến nay TQ từ bỏ lập trường không xử dụng vũ khí hạt nhân trước.

Cốt lõi của vấn đề là dân chủ hóa TQ và Việt Nam đóng một vai trò quan trọng mở đường DÂN CHỦ HÓA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI . Để mở đường Việt Nam cần thảo luận Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn và thực hiện DÂN BẦU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG DÂN CHỦ XÃ HỘI VIỆT NAM (TÊN MỚI CỦA ĐCSVN )   .

Hoa Kỳ cần đóng một vai trò tích cực trong tiến trình Dân Chủ Hóa Chủ Nghĩa Xã Hội bằng cách quan tâm các vấn đề nhân quyền nhưng không ủng hộ lập trường Dân Chủ Đa Đảng mà ủng hộ LỘ TRÌNH DÂN CHỦ 2 GIAI ĐOẠN .

                                                    

                                                                               ĐỢI CHỜ