VN sẽ 'cưỡng chế tụ tập chính trị'?

Bài tại DanLamBao danlambaovn.blogspot.com/2013/04/vn-se-cuong-che-tu-tap-chinh-tri.html#more

Trích một đoạn "

BBC - Tổng thanh tra chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu chính quyền cưỡng chế các 'đoàn đông người quá khích, mang màu sắc chính trị.'

Ông Tranh được tờ Pháp luật Việt Nam thuộc Bộ Tư pháp trích dẫn nói:
 
"Đối với các đoàn đông người quá khích, đặc biệt là những đoàn mang màu sắc chính trị tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu phải tiến hành cưỡng chế, các địa phương có đoàn đông người phải phối hợp để xử lý; sau cưỡng chế, tiếp tục nắm tình hình, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý dứt điểm." Nghe có vẻ như sắp có những Thiên An Môn Việt Nam trong thời gian tới đây.
 
Vấn đề là hiện nay Việt Nam vẫn là chế độ độc tài và nhà nước muốn duy trì chế độ độc tài này mãi mãi . Chỉ khi nào nhà nước thực hiện Chương Trình Hiện Đại Hóa và Dân Chủ Hóa CNXH theo Lộ Trình Dân Chủ 2 Giai Đoạn do Đợi Chờ đề nghị mới có thể biện minh được hành động cưỡng chế không chỉ dưới con mắt nhân dân Việt Nam  mà còn thế giới.
Khi đó những người tụ tập sẽ ở vào vị thế vụng về: chống lại chương trình cải cách dân chủ từng giai đoạn mà nhân dân Việt Nam đang mong ước.
Tưởng cũng nên nhắc lại khi Việt Nam cải cách dân chủ từng giai đoạn sẽ trở thành mô hình cải cách dân chủ tại TQ , giúp duy trì hòa bình thế giới và TQ phài có cách cư xử xứng đáng là một siêu cường mới của thế giới như lời chào đón của Tổng Thống OBAMA trước đây.
 
 
                                             
 
                                                                    ĐỢI CHỜ